ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βίντεο: Το τοξικό στρες εμπόδιο στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού

Το τοξικό στρες επηρεάζει δυσμενώς την εγκεφαλική ανάπτυξη του παιδιού και έχει μακροχρόνιες συνέπειες στην υγεία του. Τοξικό στρεςονομάζεται η διαρκής και έντονη ενεργοποίηση του συστήματος αντίδρασης του οργανισμούόταν ένα παιδί δε λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα από ένα στοργικό ενήλικα. Η διαρκής αντίδραση του οργανισμού στο στρες επιβαρύνει την ανάπτυξη και έχει μακροχρόνιες συνέπειες για το παιδί.

Βίντεο: Το τοξικό στρες εμπόδιο στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού

Το τοξικό στρες επηρεάζει δυσμενώς την εγκεφαλική ανάπτυξη του παιδιού και έχει μακροχρόνιες συνέπειες στην υγεία του. Τοξικό στρεςονομάζεται η διαρκής και έντονη ενεργοποίηση του συστήματος αντίδρασης του οργανισμούόταν ένα παιδί δε λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα από ένα στοργικό ενήλικα. Η διαρκής αντίδραση του οργανισμού στο στρες επιβαρύνει την ανάπτυξη και έχει μακροχρόνιες συνέπειες για το παιδί.

Το βίντεοπουακολουθεί αναλύει πώς το τοξικό στρες εμποδίζει την ανάπτυξη του παιδιού και δημοσιεύθηκε από το Κέντρο Ανάπτυξης του Παιδιού του Πανεπιστημίου τουΧάρβαρντ.

Το βίντεο έχειελληνικούς υπότιτλους.

http://www.youtube.com/watch?v=Z4F_A63AbX0&yt:cc=on