ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρωτοποριακό εμφύτευμα θα επιτρέπει στους γιατρούς να βλέπουν μέσα στο κρανίο των ασθενών

Τη δυνατότητα να βλέπουν οι γιατροί μέσα στον εγκέφαλο τωνασθενών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα νευρολογικές διαταραχές,υπόσχεται ένα πρωτοποριακό εμφύτευμα, που ανέπτυξαν ερευνητές από τοΠανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

Πρωτοποριακό εμφύτευμα θα επιτρέπει στους γιατρούς να βλέπουν μέσα στο κρανίο των ασθενών

Τη δυνατότητα να βλέπουν οι γιατροί μέσα στον εγκέφαλο τωνασθενών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα νευρολογικές διαταραχές,υπόσχεται ένα πρωτοποριακό εμφύτευμα, που ανέπτυξαν ερευνητές από τοΠανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

Το εμφύτευμα αυτό θα είναι διαφανές και θα αντικαθιστά έναμικρό τμήμα του κρανίου.

Για την υλοποίησή του επιλέχθηκε υλικό το οποίο χρησιμοποιείταισε κεραμικά εμφυτεύματα ισχίου και οδοντιατρικές γέφυρες, το οποίο ύστερα απότην κατάλληλη επεξεργασία μετατράπηκε σε διαφανές, επιτρέποντας έτσι την οπτικήεπαφή με το εσωτερικό του κρανίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα, προςμια καινοτόμο μέθοδο που θα επιτρέπει την οπτική επαφή του γιατρού με τονεγκέφαλο.

Αρχικά, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπείανευρολογικών διαταραχών με λέιζερ, κάτι που έως σήμερα απαιτούσε αφαίρεση καιεπανατοποθέτηση τμήματος του κρανίου.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ