ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι αερόσακοι μπορεί να τραυματίσουν την καρδιά σε ένα ατύχημα

Οι αερόσακοι μπορεί να τραυματίσουν την καρδιά σε ένα ατύχημα

Κρυφοί τραυματισμοί στην καρδιά μπορεί να προκύψουν από τους αερόσακους των αυτοκινήτων.

Ακόμα και αν οι αερόσακοι σώζουν ζωές και μειώνουν τους τραυματισμούς, μπορούν επίσης να προκαλέσουν καρδιακούς και πνευμονικούς τραυματισμούς και θάνατο, ειδικά εάν ο οδηγός ή ο επιβάτης δεν φορούν ζώνη ασφαλείας σε συγκρούσεις χαμηλής ταχύτητας.

«Οι καρδιακοί τραυματισμοί μπορούν να συμβούν λόγω έκπτυξης των αερόσακων ακόμα και χωρίς ορατό τραύμα κατά τον χρόνο άφιξης στο νοσοκομείο, και μπορεί να περιλαμβάνονται σοβαροί καρδιακοί τραυματισμοί», δηλώνει ο Dr Rami Khouzam του Κέντρου Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου του Τεννεσσί.

Οι πολλοί τύποι καρδιακών τραυματισμών μετά από έκπτυξη αερόσακου είναι ο διαχωρισμός αορτής, ο τραυματισμός της τριγλώχινας, η ρήξη της δεξιάς κοιλίας, η καρδιακή διάσειση, απόσχιση της αορτής, καρδιακός επιπωματισμός και αιμοπερικάρδιο.

Οι ιατροί και το κοινό πρέπει να γνωρίζουν ότι το κάθισμα σε απόσταση μικρότερη από 10 ίντσες από την περιοχή έκπτυξης του αερόσακου μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερους τραυματισμούς, και οι αερόσακοι θα πρέπει να απενεργοποιούνται (εάν αυτό είναι δυνατόν) σε κάποιες περιπτώσεις όταν ο συνοδηγός είναι μικρού αναστήματος ή παιδί.

Αν και οι κίνδυνοι των αερόσακων σε σχέση με το ανάστημα του επιβάτη είναι καλά γνωστοί, οι Khouzam και συνεργάτες τονίζουν ότι τέτοιοι τραυματισμοί εξακολουθούν να παρατηρούνται, ακόμα και με τους αερόσακους τελευταίας τεχνολογίας.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Canadian Journal of Cardiology.

BEST OF NETWORK