ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ιδιαίτερη και κρίσιμη σχέση γιατρού & ασθενή σε ένα Συνέδριο

Η ιδιαίτερη και κρίσιμη σχέση γιατρού & ασθενή σε ένα Συνέδριο

Με στόχο να εξετάσει σε βάθος τη σχέση Ιατρού-Ασθενή στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα και στην ευρύτερη υγειονομική αγορά, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Μαίου στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, συνέδριο με θέμα: «Θεραπευτική Συμμαχία».

Το Συνέδριο «Θεραπευτική Συμμαχία» είναι μια πρωτοβουλία της Boussias Communications, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Health Daily και την Get2Work, με την επιστημονική υποστήριξη της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και με χορηγό επικοινωνίας μεταξύ άλλων, το onMed.gr

Στο πλαίσιο της στρατηγικής που υιοθετεί η χώρα μας, σε εναρμόνιση με την ΕΕ και τον ΠΟΥ αναφορικά με τον ασθενοκεντρικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν τα συστήματα υγείας στο μέλλον, άμεσο ζητούμενο στο παρόν είναι να δημιουργηθεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα ενσωματώσει τον ασθενοκεντρισμό στην κουλτούρα του συστήματος υγείας, μέσω της εκπαίδευσης και της συνεχούς επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας.

Η «Θεραπευτική Συμμαχία» έρχεται να αναζητήσει και να προτείνει λύσεις σε ένα συγκεκριμένο επίκαιρο πρόβλημα: Με ποιο τρόπο το σύστημα υγείας της χώρας μας θα μετεξελιχθεί σε ασθενοκεντρικό, εξασφαλίζοντας προηγουμένως το consensus όλων των εμπλεκόμενων μερών και κυρίως των επαγγελματιών υγείας.
Η Θεραπευτική Συμμαχία είναι µία εκπαιδευτική δράση προς τους επαγγελματίες υγείας, µε στόχο την ενδυνάμωση της επικοινωνίας ανάμεσα στους ιατρούς και τους ασθενείς, µέσω της καλύτερης κατανόησης και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης επίκαιρων και αμοιβαίων αναγκών. Το συνέδριο αυτό, αποτελεί το εναρκτήριο έναυσμα για την θεσμοθέτηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην επικοινωνία των επαγγελματιών υγείας με τους ασθενείς.

Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών περιλαμβάνονται:

Αθανάσιος Σκουτέλης, Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Νίνα Μαγκίνα, Αντιπρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Κωνσταντίνος Φρουζής, Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ)
Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κυριάκος Σουλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επιστημονικός Συνεργάτης – Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Χρήστος Ιατρού, Νεφρολόγος
Μαριάννα Μπενρουμπή, Διαβητολόγος
Παναγιώτης Τρόντζας, Ρευματολόγος
Γιώργος Δαφούλας, Ιατρός, Υπεύθυνος Εφαρμογών Hλεκτρονικής Υγείας (e-health) και Τηλε-ιατρικής, "e-Trikala" AE.
Νίκος Δέδες, Πρόεδρος Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή», μέλος ΔΣ ΕΜΑ (European Medicine Agency) και άλλοι.

Τα θέματα στα οποία θα εστιάσει το συνέδριο είναι:
- Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και Registries
- Επικοινωνία και διαχείριση των αναγκών του σύγχρονου ασθενή
- Συμμόρφωση ή Συμφωνία στην θεραπευτική αγωγή;
- Φαρμακοεπαγρύπνηση και ασφάλεια θεραπείας

BEST OF NETWORK

PlusQueen