ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βρετανία: 6.200 παιδιά από 500 δότες σπέρματος

Περίπου 6.200 παιδιά έχουνγεννηθεί στη Βρετανία από 500 δότες σπέρματος. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Αρχή Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας, το υλικό κάθε δότη σπέρματος έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις.

Βρετανία: 6.200 παιδιά από 500 δότες σπέρματος

Μάλιστα, 15 δότες σπέρματος είναι οι "μπαμπάδες" σε 20 ή περισσότερα παιδιά.

Τα στοιχεία της Αρχής Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας προέρχονται αό τα αρχεία γονιμοποίησης των δωρητών από κλινικές σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, η αρχή δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία για τα παιδιά που που γεννήθηκαν από έναν μόνο δότη, λέγοντας ότι θα παραβιάζουν νόμους περί προστασίας των δεδομένων.

Πριν ο νόμος άλλαξει το 2005, οι δωρητές μπορούσαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και οι απογόνοί τους είχαν το δικαίωμα να πάρουν τις βασικές λεπτομέρειες για το ιστορικό των βιολογικών πατεράδων τους.

Σήμερα, στη Βρετανία, το όριο για τη χρήση σπέρματος από έναν δότη είναι μέχρι 10 διαφορετικές οικογένειες.