ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Για την αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη ενημερώνει ο Δήμος Πεντέλης

Για την αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη ενημερώνει ο Δήμος Πεντέλης

Για την αύξηση σε 6% (από 4%) του ποσοστού της ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ, ενημερώνει ο Δήμος Πεντέλης.

Να σημειωθεί ότι η η ανωτέρω ρύθμιση θα αρχίσει να εφαρμόζεται, από τον Σεπτέμβριο του 2015.

Όπως αναφέρει ειδικότερα η αρμόδια διεύθυνση του Δήμου, «Σας ενημερώνουμε ότι, με τις διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015 (Φ.Ε.Κ.80/τ.Α716-7-2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)», από 1/7/2015, αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ., από 4% σε 6%.

Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την αριθμ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23-4-2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.

Το ποσοστό 6% θα παρακρατηθεί από το μηνιαίο ποσό της σύνταξης Σεπτεμβρίου 2015. Τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς επί των συντάξεων που έχουν ήδη χορηγηθεί τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015, για τεχνικούς λόγους, όπως μας γνωστοποίησε η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με το έγγραφό της με α.π. 6072/4-8-2015, θα παρακρατηθούν από τις συντάξεις μηνός Οκτωβρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr»

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Αρμόδια Υπάλληλος: κα Παπαδάκη Μανωλία,Τηλ: 213-2050077 εσωτ.177, Email:papadaki@melissia.gr

 

BEST OF NETWORK

PlusQueen