ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών στο Βιοεπιχειρείν από το Παν. Θεσσαλίας και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Βιοεπιχειρείν» που έχει σχεδιαστεί από το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ξεκινά τα μαθήματά του στην Αθήνα τον Οκτώβριο 2015.

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών στο Βιοεπιχειρείν από το Παν. Θεσσαλίας και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Με στόχο τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πρακτική, το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές του για μια καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο χώρο της βιοτεχνολογίας.

Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις γύρω από τις βιοχημικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χρήσιμων και εμπορικά αξιοποιήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων, γνώσεων απαραίτητων για κάθε επιτυχημένο επιχειρηματικό εγχείρημα.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 18 μηνών (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) είναι πλήρους, αποκλειστικής και υποχρεωτικής παρακολούθησης και πλήρως εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα συνδυάζοντας τις παραδοσιακές με τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και εργαλεία.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξειδικευμένες διαλέξεις και σεμινάρια στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη και καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC ) μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου εξάμηνου προγράμματος και με την παροχή των κατάλληλων εργαλείων θα βοηθήσουν τους φοιτητές στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ενίσχυση των επιχειρηματικών τους ιδεών με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.

Ακόμη, διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων θα βρεθούν κοντά στους φοιτητές για να μοιραστούν μαζί τους τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους από το επιχειρηματικό τους ταξίδι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ