ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θεραπευτική Συμμαχία: Καθοριστική η σχέση γιατρού, νοσηλευτή & ασθενούς για τα χρόνια νοσήματα

Με στόχο την ανάδειξη όλων των σύγχρονων εργαλείων ενδυνάμωσης των ασθενών και ενίσχυσης της επικοινωνίας τους με τους ιατρούς και τους άλλους επαγγελματίες υγείας, τα οποία μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά σε μια πιο ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των χρονίων νοσημάτων, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο για την Θεραπευτική Συμμαχία.

Θεραπευτική Συμμαχία: Καθοριστική η σχέση γιατρού, νοσηλευτή & ασθενούς για τα χρόνια νοσήματα

Το συνέδριο, διοργανώθηκε για 3η συνεχή χρονιά από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, σε συνεργασία με το Health Daily και την GET2WORK και πρόκειται για ένα σημαντικό forum διαλόγου ιατρών, νοσηλευτών και ασθενών, πάνω σε θέματα σχέσης επαγγελματιών υγείας και ασθενή στη διαχείριση χρονίων νοσημάτων.

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξαν ο Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών Γρηγόριος Κουράκλης και ο Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Λιονής.

Μεταξύ των συμπερασμάτων του συνεδρίου περιλαμβάνονται τα εξής:

Ο κ. Ελευθέριος Θηραίος, Γενικός Ιατρός Διευθυντής ΕΣΥ Κ.Υ. Βάρης, Γ.Γ. Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών μίλησε για τους επιδιωκόμενους στόχους της «Θεραπευτικής Συμμαχίας» με σκοπό να αποκατασταθεί η σχέση γιατρού-νοσηλευτή-ασθενή για μια αποτελεσματική διαχείριση των αναγκών υγείας των ασθενών.

Ο πρώτος στόχος, που φαίνεται μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια να έχει σε σημαντικό βαθμό επιτευχθεί, είναι δημιουργία ενός δικτύου με άτομα και ομάδες, που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν στο πλαίσιο της Θεραπευτικής Συμμαχίας. Ο δεύτερο στόχος, η αναζήτηση μιας κοινής γλώσσας και η αποσαφήνιση εννοιών όπως σχέση ιατρού-ασθενή, ενδυνάμωση ασθενών, αυτοφροντίδα, αυτοδιαχείριση χρονίων νοσημάτων, φαίνεται να μπορεί να επιτευχθεί, αναπτύσσοντας παράλληλα και εκπαιδευτικά εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή. Για την επίτευξη του τρίτου στόχου, της πρακτικής εφαρμογής, αναμένουμε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που ίσως δώσει δυνατότητες και προοπτικές για τέτοιες πρωτοβουλίες.

«Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών θα διαθέσει ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως το portal της (www.mednet.gr) και εξειδικευμένα webinars, για την εκπαίδευση και την ενημέρωση των εμπλεκομένων επαγγελματιών υγείας και των ασθενών» δήλωσε ο κ. Θηραίος.

Ο κ. Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δήλωσε για την αναγκαιότητα της προπτυχιακής εκπαίδευσης στις πανεπιστημιακές ιατρικές σχολές των φοιτητών σε θέματα διεπιστημονικής συνεργασίας, καθώς και την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων που προάγουν τη Θεραπευτική Συμμαχία και αποτελούν αντικείμενα εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας σε μοντέλα αλλαγής συμπεριφορών υγείας.