ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θέματα υγείας ψάχνουν στο διαδίκτυο οι 6 στους 10 Έλληνες

Έξι στους 10 Έλληνες που κάνουν χρήση του διαδικτύου, αναζητούν πληροφορίες υγείας, σχετικά με ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύματα, παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία, ενώ μόλις το 3% κλείνει ραντεβού με γιατρό μέσω της ιστοσελίδας νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.

Θέματα υγείας ψάχνουν στο διαδίκτυο οι 6 στους 10 Έλληνες

Αυτό προκύπτει από την Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών, Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα, έτους 2016, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Στην έρευνα συμμετείχαν 4.774 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16-74 ετών σε κάθε νοικοκυριό. Ειδικότερα, στο ποσοστό των νοικοκυριών της χώρας που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία, καταγράφεται σε σχέση με το 2015 μικρή αύξηση 1,5%

Αύξηση, σε σχέση με το 2015, καταγράφεται στα Νησιά Αιγαίου και Κρήτη και στην Αττική (7,7% και 4,5%,αντίστοιχα), σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα (οριακή αύξηση 0,2%), ενώ μείωση 5,5% στην Κεντρική Ελλάδα.

Οι κυριότεροι λόγοι μη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία είναι:

α) η έλλειψη δεξιοτήτων (64,4%),

β) ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν είναι χρήσιμες, δεν ενδιαφέρουν (25,5%) και

γ) ότι το κόστος του εξοπλισμού είναι πολύ υψηλό (19,9%).

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης όσων χρησιμοποίησαν το Α' τρίμηνο του 2016 το διαδίκτυο, το 94,1% του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (μεταπτυχιακά / διδακτορικό, ΑΕΙ, ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές, ανώτερες σχολές τριετούς διάρκειας, κολλέγιο διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ετών) χρησιμοποίησε το διαδίκτυο, το 79,5% του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης και το 33,9% του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Επαγγελματική σχολή / Τεχνική επαγγελματική σχολή / Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο (α' κύκλο), Γυμνάσιο, Δημοτικό, δεν έχουν ολοκληρώσει ή παρακολουθήσει καμία βαθμίδα εκπαίδευσης).

Η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά παραμένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου με ποσοστό 85,3%, ενώ η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι η δεύτερη περισσότερο πραγματοποιούμενη δραστηριότητα, με ποσοστό 81,9%.

Τα ποσοστά που καταγράφηκαν για όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α' τρίμηνο του 2016, για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου, κατά φθίνουσα σειρά, παρουσιάζονται ακολούθως:

- Διάβασμα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά: 85,3%

- Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες: 81,9%

- Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων: 74,7%

- Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κ.λπ.): 67,5%

- Παρακολούθηση video με χρήση υπηρεσιών διαμοιρασμού αρχείων (sharing services), όπως π.χ. από το YouTube: 59,9%

- Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά με ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύματα, παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κ.λπ.: 58,8%

- Παρακολούθηση μουσικής (web ραδιόφωνο, μουσική από online μουσικές βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο / clouds κ.ά.): 47,4%

- Πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web κάμερας μέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime): 46,5%.

- Χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύματα: 39,9%

- «Ανέβασμα» σε ιστοσελίδα κειμένου, φωτογραφιών, μουσικής, videos, λογισμικού κ.λπ. προκειμένου να τα μοιραστούμε με άλλους: 34,9%

Συμμετοχή σε παιχνίδια ή «κατέβασμα» λογισμικού για παιχνίδια: 31,8%

- Πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών: 27,7%

- Παρακολούθηση διαδικτυακής τηλεόρασης συνεχούς μετάδοσης (streamed TV) είτε μεταδίδεται ζωντανά είτε μέσω τηλεοπτικών σταθμών (catch up): 14,9%

- Παρακολούθηση ταινιών/σειρών μέσω της υπηρεσίας «video on demand»: 11,9 %

- Χρήση λογαριασμού (π.χ. PayPal) για την πληρωμή ειδών ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν από το διαδίκτυο: 11,7%

- Δημιουργία ιστοσελίδας ή blog: 6,0%

- Κλείσιμο ραντεβού με γιατρό μέσω της ιστοσελίδας νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας: 3,0%

- Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω δημοπρασιών π.χ. μέσω e-Bay: 2,8%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ