ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γ. Πατούλης: Να ενισχυθούν όλοι οι ιατροί που έχουν οικονομική αδυναμία

Νέα συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα προγράμματα ΕΣΠΑ των ιατρείων και πολυϊατρείων που προώθησε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γ. Πατούλης, με την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ, κ. Ευγενία Φωτονιάτα, στην οποία παρέστη ο Ταμίας του ΙΣΑ, κ. Φώτιος Πατσουράκος, και η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ, κ. Αικατερίνη Φραγκάκη, και στην οποία επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ένταξης όσο το δυνατό περισσοτέρων ιατρών για την παροχή ακόμα ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.

Γ. Πατούλης: Να ενισχυθούν όλοι οι ιατροί που έχουν οικονομική αδυναμία

Μετά από τις συνεχόμενες προσπάθειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την ενίσχυση των ιατρών μέσω προγραμμάτων, ανακοινώθηκε νέα δράση η οποία στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη νέα δράση ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό Βήμα», οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 5.000-50.000 € και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο: https://www.ependyseis.gr και διαρκεί από 11.06.2018 μέχρι 17.09.2018. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

«Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να ενισχυθούν όλοι οι ιατροί που έχουν οικονομική αδυναμία» σχολίασε σχετικά ο πρόεδρος του ΙΣΑ, κ. Γ. Πατούλης.

Ταυτόχρονα, αναμένεται να προωθηθεί πρόγραμμα στοχευμένων δράσεων για την υγεία, ενώ εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2018 θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα για τις μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία αφορά παραγωγικό εξοπλισμό και πρόσληψη προσωπικού και θα ακολουθήσει πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρών και ατομικών επιχειρήσεων-ελευθεροεπαγγελματιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ