ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης 560 απεξαρτημένων από το ΚΕΘΕΑ

Ένα πανελλαδικό τετραετές πρόγραμμα για την επανένταξη απεξαρτημένων ατόμων παρουσίασε το ΚΕΘΕΑ.

Πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης 560 απεξαρτημένων από το ΚΕΘΕΑ

Ο αριθμός των ωφελούμενων, το εύρος και η γεωγραφική κατανομή των παρεμβάσεων, η χρονική διάρκεια και το ύψος της δαπάνης, καθιστούν το σχέδιο αυτό το μεγαλύτερο στο είδος του που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας.

Το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προώθησης στην Απασχόληση Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων» θα αρχίσει στο τέλος του 2019, σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Στόχος του είναι η εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση 560 ατόμων, τα οποία προέρχονται από προγράμματα όλων των αναγνωρισμένων φορέων θεραπείας.

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Έχει σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

Στην παρουσίαση του προγράμματος άνοιξε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, είπε μεταξύ άλλων ότι «η πρόσβαση στην αγορά εργασίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την κοινωνική επένταξη των απεξαρτημένων ατόμων».

ESPA ypourgeio 1

Όπως ανέφερε ο διευθυντής του ΚΕΘΕΑ δρ. Βασίλης Γκιτάκος, οι συμμετέχοντες στα θεραπευτικά προγράμματα εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας ή εργάζονται ευκαιριακά. Κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις τους σε εκπαίδευση, δεξιότητες και εμπειρία, αλλά και τον κοινωνικό στιγματισμό.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει πολυεπίπεδες παρεμβάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Συμβουλευτική στην ατομική και κοινωνική επιχειρηματικότητα.
  • Θεωρητική επαγγελματική κατάρτιση, συνδυαζόμενη με πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
  • Υποστήριξη της φοίτησης σε μετα-δευτεροβάθμιες σχολές.
  • Συστηματική ψυχοκοινωνική παρακολούθηση σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Δράσεις δημοσιότητας για την άμβλυνση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Το πρόγραμμα προϋπολογίζεται σε 6.340.534€ και θα ολοκληρωθεί το 2023.