ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Έρευνας από την ΕΛΕΦΙ

Ολοκληρώθηκε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Έρευνας από την ΕΛΕΦΙ

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εργασίες του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.).

Το συνέδριο με τίτλο «Φαρμακευτική Ιατρική & Κλινική Έρευνα στον 21ο αιώνα: Προσαρμογή στην Ψηφιακή Υγεία και Ενδυνάμωση του Ασθενή», διεξήχθη στις 20 - 22 Ιουνίου 2019 στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Στo πλαίσιo του φετινού Συνεδρίου, ένας εκ των κυρίαρχων στόχων ήταν η ανάδειξη της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της κλινικής έρευνας. Δόθηκε βήμα σε νέους συναδέλφους να παρουσιάσουν το έργο τους, καθώς και σε ασθενείς να μοιραστούν τις τρέχουσες ανάγκες και τους προβληματισμούς τους.

Διενεργήθηκε ένας ειλικρινής, ανοικτός, παραγωγικός διασυνδετικός διάλογος με τη συμβολή όλων των εταίρων: ερευνητικών, Πανεπιστημιακών, θεσμικών, φαρμακευτικών εταιρειών, κατ’ ανάθεση εταιρειών κλινικής έρευνας (CROs), καθώς και ενώσεων ασθενών με τη δέσμευση να συνεχιστεί στο ίδιο συστηματικό πλαίσιο. Αναπτύχθηκαν οι δυνατότητες καριέρας στο χώρο της Φαρμακευτικής Ιατρικής σκιαγραφώντας τους νέους ρόλους και τις προοπτικές του χώρου στους νέους επιστήμονες και ερευνητές, προκειμένου να αποτελέσουν τη συνέχεια και να οδηγήσουν τις μελλοντικές εξελίξεις στον κλάδο.

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΦΙ KEY VISUAL

Το φετινό Συνέδριο επικέντρωσε τις εργασίες του στη διερεύνηση και παράθεση της παρούσας κατάστασης, αλλά και του μέλλοντος της βιοϊατρικής έρευνας, των διαθέσιμων προηγμένων θεραπειών με ιδιαίτερη έμφαση στις προοπτικές που παρέχουν οι νέες διαθέσιμες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής που διανύουμε, οι διευρυμένες δυνατότητες που παρέχονται μέσα από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, των φορητών συσκευών στην υπηρεσία της Ιατρικής (wearables), των big data, καθώς και διαθέσιμων end to end platforms μπορούν να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία με κέρδος την επιτάχυνση της έρευνας.

Θέτοντας πάντα την κλινική έρευνα στον πυρήνα των εργασιών του Συνεδρίου, παρουσιάστηκαν οι νεότερες εξελίξεις και πρωτοβουλίες ανάπτυξης της προκλινικής, μεταφραστικής και κλινικής έρευνας σε τομείς αιχμής στην Αιματολογία τη Νευροβιολογία και την Ογκολογία. Έμφαση δόθηκε στις νέες προηγμένες θεραπείες, κυτταρικές και γονιδιακές, σε πρωτότυπα ερευνητικά προγράμματα, όπως των νευροτροφινών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, νέων διαγνωστικών μεθόδων, όπως Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων, στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στις προοπτικές μέσω της φαρμακοεπιδημιολογίας με εκτενή αναφορά στην ιδιαίτερη και πολύπλευρη αξία της έρευνας δεδομένων πραγματικής ζωής (RWE).

 

Δόθηκε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες της μεταφραστικής έρευνας με εστίαση στην Ιατρική Ακριβείας και την Εξατομικευμένη Ιατρική, με κυρίαρχο όφελος τη δυνατότητα μείωσης των πιθανοτήτων θεραπευτικής αστοχίας. Επιπρόσθετα, αναγνωρίστηκε η ευκαιρία βελτιστοποίησης των διαδικασιών που διέπουν τις μη παρεμβατικές μελέτες μέσω της αναθεωρημένης σχετικής νομοθεσίας στη χώρα μας.

Τέλος, αναγνωρίστηκε η ευκαιρία της χώρας να διατηρεί πρόσβαση σε πηγές δεδομένων πραγματικής ζωής όπως αυτές της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ, των διαθέσιμων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών προς αξιοποίηση υπέρ τελικών προϊόντων που απαντούν στις ανάγκες των ασθενών και προάγουν τη δημόσια υγεία.