ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Xρήση των νέων τεχνολογιών για άτομα Τρίτης Ηλικίας

H νέα ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα του ευρωπαϊκού προγράμματος iHeal για καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας.

Xρήση των νέων τεχνολογιών για άτομα Τρίτης Ηλικίας

Εκπαίδευση στη χρήση υπολογιστή για άτομα Τρίτης Ηλικίας και στην πρόσβαση σε πληροφορίες για θέματα υγείας παρέχει η πλατφόρμα του ευρωπαϊκού προγράμματος iHeal, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Prolepsis. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο εντελώς δωρεάν και στα ελληνικά στην ιστοσελίδα του iHeal.

Η ενίσχυση της σχετικής γνώσης και η βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων είναι οι βασικοί στόχοι του προγράμματος iHeal. Το πρόγραμμα iHeal “Up-Skilling Elders in Digital Health Literacy to prevent marginalization and exclusion” συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σύμπραξη συμμετέχουν συνολικά 8 εταίροι από 6 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Πορτογαλία, Αυστρία, Κύπρος).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος περιλαμβάνει: Βασικές ψηφιακές δεξιότητες, οδηγίες και συμβουλές για την ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο και προστασία των προσωπικών δεδομένων, αναζήτηση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με θέματα υγείας, ενημέρωση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη χρήση τους, πλοήγηση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες κ.ά. Η πλατφόρμα περιέχει επίσης πληροφορίες αναφορικά με την πρόληψη και διαχείριση ασθενειών ή χρόνιων νοσημάτων.

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα αποτελείται από έξι περίπου κεφάλαια και συνδυάζει διαφορετικά εργαλεία μάθησης, όπως πληροφορίες, εικόνες, εκπαιδευτικά βίντεο, ασκήσεις αξιολόγησης, και ηλεκτρονικές πηγές για περαιτέρω διερεύνηση και εξάσκηση.

Η σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας της COVID-19. Για τα άτομα Τρίτης Ηλικίας, η ανάγκη για επικοινωνία και χρήση των σχετικών εργαλείων, καθώς και για την καλύτερη και ασφαλή πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας είναι ακόμη μεγαλύτερη, λόγω του παρατεταμένου εγκλεισμού και της ανάγκης για ενημέρωση αναφορικά με την πανδημία. Αυτήν την περίοδο, το Ινστιτούτο Prolepsis απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στη φροντίδα των ηλικιωμένων για την περαιτέρω διάδοση και αξιοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του προγράμματος iHeal.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα iHeal και την εκπαιδευτική πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο http://iheal.eu/el/platform/

Το Ινστιτούτο Prolepsis (www.prolepsis.gr) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο της δημόσιας υγείας από το 1990. Αποστολή του Ινστιτούτου είναι να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, εκπονώντας ακαδημαϊκή έρευνα και εφαρμόζοντας τα αποτελέσματά της σε ανθρωπιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προαγωγή υγείας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.