ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η 24ωρη παρακολούθηση των εμβρύων αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας στην εξωσωματική

Η 24ωρη παρακολούθηση των εμβρύων αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας στην εξωσωματική

Συνέντευξη με την κλινικό εμβρυολόγο και υπεύθυνη του εμβρυολογικού εργαστηρίου Γέννημα IVF ΜΙΥΑ, Θεώνη Παστρωμά

Ποια η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην εξωσωματική γονιμοποίηση; Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του προηγμένου εξοπλισμού στα εργαστήρια των μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Πόσο σημαντική είναι η δυνατότητα να παρακολουθούμε την ανάπτυξη των εμβρύων σε σταθερό περιβάλλον;

Τις απαντήσεις δίνει η κλινικός εμβρυολόγος και υπεύθυνη του εμβρυολογικού εργαστηρίου, Θεώνη Παστρωμά.

Τελευταία, ακούμε όλα και πιο συχνά για το ρόλο του προηγμένου εξοπλισμού στο εργαστήριο των μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τη συμβολή του στην επιτυχία της εξωσωματικής.

Η τεχνολογία και ο εξοπλισμός πάντα ήταν σημαντικός για το εμβρυολογικό εργαστήριο. Η πιο πρόσφατη σημαντική εξέλιξη είναι η καλλιέργεια και η παρακολούθηση της ανάπτυξης των εμβρύων σε επωαστές με τεχνολογία time-lapse, όπως είναι το Embryoscope + που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριό μας από το 2018.

Τι ακριβώς είναι το Embryoscope +;

To Embryoscope + είναι ένας επωαστής με ενσωματωμένη κάμερα με τεχνολογία time -lapseο, ο οποίος προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες στα έμβρυα για να αναπτυχθούν έξω από το ανθρώπινο σώμα. Με αυτό το σύστημα καλλιέργειας τα έμβρυα παραμένουν στο σταθερό περιβάλλον του επωαστή χωρίς να διαταράσσονται οι συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους.

Το Embryoscope + φωτογραφίζει κάθε έμβρυο κάθε 10 λεπτά σε 11 διαφορετικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην καλλιέργεια. Όλες αυτές οι εικόνες στη συνέχεια συνθέτουν ένα σύντομο time-lapse video. Αυτό επιτρέπει στους εμβρυολόγους να παρακολουθούν διαρκώς τις κυτταρικές διαιρέσεις και όλη την ανάπτυξή των εμβρύων χωρίς να χρειάζεται να τα μετακινήσουν από το ασφαλές περιβάλλον του επωαστή.

Η δυνατότητα να παρακολουθούμε την ανάπτυξη των εμβρύων σε σταθερό περιβάλλον είναι μεγάλο πλεονέκτημα αλλά δεν είναι το μόνο! Αλγόριθμοι που βασίζονται σε deep learning και πιο πρόσφατα σε τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence), όπως είναι το iDAScore που θα χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο μας από τον επόμενο μήνα, αναλύουν τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα time-lapse videos και αναζητούν μοτίβα στην ανάπτυξη των εμβρύων που σχετίζονται με την επίτευξη θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος. 

Αυτό σημαίνει ότι το Embryocope + επιτρέπει στους εμβρυολόγους να προβλέψουν την περαιτέρω ανάπτυξη και τη δυναμική του κάθε εμβρύου να πετύχει μια εγκυμοσύνη. Με αυτές τις σημαντικές πληροφορίες, οι εμβρυολόγοι μπορούν να επιλέξουν τα πλέον καλύτερα έμβρυα για μεταφορά με στόχο τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και την επίτευξη εγκυμοσύνης για τους ασθενείς σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Πώς αυξάνει την επιτυχία στην εξωσωματική;

Διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση της τεχνολογίας time-lapse σχετίζεται με σημαντικά αυξημένα ποσοστά κλινικής εγκυμοσύνης, σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά αποβολών και αυξημένα ποσοστά γέννησης σε σχέση με την κλασική καλλιέργεια. Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση των θεραπειών και στο εργαστήριο μας και τα αποτελέσματα που παρουσίασαν οι εμβρυολόγοι μας στο 4ο Συνέδριο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων, η καλλιέργεια εμβρύων με το σύστημα Embryoscope+ φαίνεται να υπερέχει σε σχέση με την κλασική καλλιέργεια. 

Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυξάνει το ποσοστό των ασθενών που κάνουν εμβρυομεταφορά με βλαστοκύστες (έμβρυα 5ης ημέρας), αυξάνει το ποσοστό των ασθενών που έχουν πλεονάζοντα έμβρυα στο στάδιο της βλαστοκύστης κατάλληλα για κρυοσυντήρηση καθώς επίσης και τον αριθμό βλαστοκυστών που δημιουργούνται ανά ασθενή. Επιπλέον, επιβεβαιώσαμε ότι όντως αυξάνεται το ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης και μειώνεται το ποσοστό αποβολών για όλους τους ασθενείς μας.

Ιδιαίτερα για τις ασθενείς άνω των 40 ετών με 6 ή περισσότερα ωάρια στην ωοληψία τους, η αύξηση του ποσοστού κλινικής εγκυμοσύνης είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα καθώς οι γυναίκες άνω των 40 είναι πολύ πιθανότερο να χρειαστούν βοήθεια με θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και αποτελούν ίσως την πλειοψηφία των ασθενών που κάνουν εξωσωματική. Με λίγα λόγια, όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στο να έρθει το θετικό αποτέλεσμα για τους ασθενείς μας πιο σύντομα, με λιγότερες προσπάθειες.

Ακούγεται εντυπωσιακό! Η τεχνητή νοημοσύνη θα δώσει σημαντική βοήθεια στους εμβρυολόγους – ή μήπως μπορεί και να παρακάμψει τον ανθρώπινο παράγοντα, πχ την εμπειρία του εμβρυολόγου;

Η τεχνολογία προσφέρει πλεονεκτήματα όταν αξιοποιείται από έμπειρους εμβρυολόγους. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Δε θα προσφέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα στα χέρια κάποιου χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση και εξειδίκευση. Δρα επικουρικά στην εμπειρία και την κρίση των εμβρυολόγων. 

Για το λόγο αυτό, εμείς επενδύουμε όχι μόνο σε τεχνολογία και εξοπλισμό αλλά και σε μια δυνατή ομάδα πλήρως εκπαιδευμένων εμβρυολόγων, οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης με συμμετοχή σε hands-on workshops, σεμινάρια και συνέδρια.

papathoma

Θεώνη Παστρωμά
Κλινικός εμβρυολόγος – υπεύθυνη εμβρυολογικού εργαστηρίου, Γέννημα IVF ΜΙΥΑ
www.gennima.com