Ρομποτική στην ουρολογία: Σύγκριση με την ανοιχτή και λαπαροσκοπική χειρουργική

Η ρομποτική πλατφόρμα Da Vinci αδειοδοτήθηκε για ανθρώπινη χρήση το 2000 και έκτοτε χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες.

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική στην ουρολογία, σήμερα, περιλαμβάνει πληθώρα επεμβάσεων, όπως προστατεκτομή, κυστεκτομή, νεφρεκτομή, πυελοπλαστική, νεφροουρητηρεκτομή, εκκολπωματεκτομή μετεμφύτευση ουρητήρων, βουβωνική λεμφαδενεκτομή και αδρεναλεκτομή.

Οι ρομποτικές επεμβάσεις τυγχάνουν ευρείας αποδοχής συγκριτικά με τις παραδοσιακές χειρουργικές τεχνικές (ανοιχτή και λαπαροσκοπική) μεταξύ άλλων, λόγω ελαχιστοποίησης επιπλοκών και ημερών νοσηλείας, μικρότερης πιθανότητας μεταγγίσεων, μικρότερης πιθανότητας θανατηφόρου έκβασης, τρισδιάστατης απεικόνισης χειρουργικού πεδίου και καλύτερης εργονομίας για το χειρουργό.

rompotiki-iatriki.jpg

Στην προστατεκτομή (αφαίρεση λόγω καρκίνου του προστάτη) η ρομποτική, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνικές, σχετίζεται με λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και επομένως με μικρότερη ανάγκη μετεγχειρητικής αναλγησίας, μικρότερη απώλεια αίματος και ελαχιστοποίηση του χρόνου νοσηλείας.

Στην κυστεκτομή (αφαίρεση της ουροδόχου κύστεως λόγω καρκίνου) συνδυάζεται με μικρότερη απώλεια αίματος, λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές, μικρότερο χρόνο νοσηλείας, αλλά με μεγαλύτερο χειρουργικό χρόνο.

Η νεφρεκτομή (αφαίρεση λόγω καρκίνου του νεφρού) συνδυάζεται με λιγότερες περιεγχειρητικές επιπλοκές και μετεγχειρητικό πόνο, ενώ στην μερική νεφρεκτομή και με λιγότερα θετικά χειρουργικά όρια.

Στην μετεμφύτευση ουρητήρων και στη βουβωνική λεμφαδενεκτομή σχετίζεται με μικρότερο χρόνο νοσηλείας, ενώ στην νεφροουρητηρεκτομή και αδρεναλεκτομή παρουσιάζει μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι η ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική, ως ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, παρουσιάζει πλεονεκτήματα, όπως λιγότερες επιπλοκές, μικρότερη απώλεια αίματος και ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου και επομένως ανάγκης μετεγχειρητικής αναλγησίας, καθώς και βράχυνση του χρόνου νοσηλείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί όμως να παρουσιάζει περισσότερο χειρουργικό χρόνο, που οφείλεται κυρίως σε τεχνικές διαδικασίες (set up) καθώς και στην τοποθέτηση των καναλιών εργασίας (trocars).

mesi-nefra.jpg

Συμπερασματικά, η ρομποτική στην ουρολογία είναι μια εξαιρετική εναλλακτική των παραδοσιακών τεχνικών (λαπαροσκοπικής και ανοιχτής), λόγω των πλεονεκτημάτων της ως σύγχρονη ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση, που σχετίζεται με μικρότερη πιθανότητα περιεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών, μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης αίματος λόγω αιμορραγίας, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και επομένως χρήσης φαρμάκων αναλγησίας, καθώς και ελαχιστοποίηση του χρόνου νοσηλείας.

mugdalis.jpg


Βασίλειος Μυγδάλης, Ουρολόγος – Ρομποτικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ