Σύγκριση Ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής με τη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Από την έλευση της ρομποτικής χειρουργικής το 2000, η ρομποτική ριζική προστατεκτομή λόγω καρκίνου του προστάτη, αποτελεί σήμερα τη δημοφιλέστερη χειρουργική προσέγγιση στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου.

Πρόσφατα, δημοσιοποίησε τα αποτελέσματά της (μετά από 12 μήνες παρακολούθησης) μια μεγάλη πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία από το 2014 έως το 2019. Οι ασθενείς που συγκρίθηκαν σε αυτή τη μελέτη, είχαν υποβληθεί σε ρομποτική ριζική προστατεκτομή και σε λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή για καρκίνο του προστάτη.

Σε σχέση με την εγκράτεια των ούρων, η μελέτη έδειξε υπεροχή της ρομποτικής με σημαντική διαφορά 8.7% στα ποσοστά εγκράτειας (καθόλου χρήση πάνας/πάνας ασφαλείας) στους 3 μήνες, μεταξύ των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε ρομποτική ριζική προστατεκτομή με διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων (στυτικών πλεγμάτων) σε σύγκριση με τη λαπαροσκοπική, διαφορά 7.5 % στους 6 μήνες και διαφορά 3.2% στους 12 μήνες μετά το χειρουργείο.

Σχετικά με τη στυτική ικανότητα, οι ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ρομποτική ριζική προστατεκτομή με διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων (στυτικών πλεγμάτων), ανέφεραν 15% υψηλότερα ποσοστά στυτικής λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της 12μηνης παρακολούθησης. Η ανωτερότητα της ρομποτικής στην ανάκτηση της στυτικής ικανότητας τεκμηριώθηκε επίσης και με ειδικά ερωτηματολόγια στους 3 και στους 12 μήνες.

Η μελέτη αυτή αποτελεί, μέχρι σήμερα, τη μεγαλύτερη πολυκεντρική τυχαιοποιημένη τυφλή μελέτη που συνέκρινε τη ρομποτική ριζική προστατεκτομή με τη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή, λόγω καρκίνου του προστάτη.

Συμπερασματικά, η μελέτη κατέδειξε και τεκμηρίωσε ότι οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, που έχουν καλή στυτική λειτουργία και που θα υποβληθούν σε ριζική προστατεκτομή με διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων (στυτικών πλεγμάτων), ωφελούνται με τη ρομποτική σε σύγκριση με τη λαπαροσκοπική, καθώς παρουσιάζουν καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα, με υψηλότερα ποσοστά πρώιμης εγκράτειας ούρων και υψηλότερα ποσοστά στυτικής ικανότητας μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Η υπεροχή της ρομποτικής σε σύγκριση με τη λαπαροσκοπική, οφείλεται στην ευχέρεια που παρέχει η ρομποτική τεχνολογία (τρισδιάστατη όραση, μεγέθυνση, και κυρίως ευελιξία και ακρίβεια κινήσεων) για καλύτερη και λεπτομερέστερη διατήρηση των ιστών, των αγγείων και νεύρων κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

mugdalis.png

Βασίλειος Μυγδάλης

Ουρολόγος – Ρομποτικός Χειρουργός

Διευθυντής Α΄ Ουρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ