Βουβωνοκήλη: Πώς η ρομποτική χειρουργική αντιμετωπίζει την πιο συχνή κήλη του κοιλιακού τοιχώματος

Η βουβωνοκήλη είναι η πιο συχνή μορφή κήλης του κοιλιακού τοιχώματος. Ακριβώς για αυτό, έχει σημασία να γνωρίζουμε τα στατιστικά δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα για τη συγκεκριμένη πάθηση.

Σύμφωνα με τους αριθμούς, λοιπόν, ο επιπολασμός των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος στο σύνολο του πληθυσμού φτάνει το 1,7%. Σε ανθρώπους άνω των 45 ετών, η συχνότητα εμφάνισης μίας κήλης ανέρχεται στο 4%, ενώ οι βουβωνοκήλες αντιπροσωπεύουν το 75% των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Το 27% των ανδρών θα εμφανίσει βουβωνοκήλη κάποια στιγμή στη ζωή του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες φτάνει το 3%. Μάλιστα, έχει αποδειχθεί πως η πιθανότητα εμφάνισης της πάθησης αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου αλλά και με την ηλικία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος 75 ετών να παρουσιάζει μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξει βουβωνοκήλη, σε σχέση με έναν άνθρωπο 16 έως 24 ετών.

Ακριβώς γι αυτό, ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, πιστοποιημένος Master Surgeon & Sugreon of Excellence στη Χειρουργική Αντιμετώπιση Κηλών του Κοιλιακού Τοιχώματος και διευθυντής του Κέντρου Αριστείας στη Χειρουργική κηλών, Metropolitan General, μας αναλύει τον πιο σύγχρονο και «φιλικό» προς τον ασθενή τρόπο αποκατάστασης της βουβωνοκήλης, τους κινδύνους που «κρύβει» η συγκεκριμένη πάθηση, τα συμπτώματα και τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο.

Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε για τη βουβωνοκήλη

Αν προσπαθούσαμε να ορίσουμε εν συντομία τη βουβωνοκήλη, θα λέγαμε πως πρόκειται για μία ορατή διόγκωση που εμφανίζεται στη βουβωνική περιοχή, δηλαδή ανάμεσα στον κορμό και τον μηρό. Συμβαίνει όταν κάποιο ενδοκοιλιακό σπλάχνο, συνήθως τμήμα εντέρου ή λίπους, προβάλει μέσω κάποιας ευένδοτης περιοχής του κοιλιακού τοιχώματος. Συνήθως συναντάται σε άντρες και αποδίδεται στην αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση κάποιου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος.

Οι παράγοντες που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην εμφάνιση της βουβωνοκήλης, είναι η άρση βάρους, η βαριά χειρωνακτική εργασία, η παχυσαρκία, η χρόνια δυσκοιλιότητα, ο χρόνιος βήχας, η υπερτροφία του προστάτη, η παρουσία υγρού στην κοιλιά, καθώς και τυχόν ασθένειες του συνδετικού ιστού. Παρόλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις οι βουβωνοκήλες είναι ασυμπτωματικές ή εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, εκτός από τη διόγκωση που παρουσιάζεται στη βουβωνική περιοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε πως η αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης δεν θα πρέπει να καθυστερεί για μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της διάγνωσής της, καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος επιπλοκών. Μάλιστα, η συχνότερη και σοβαρότερη επιπλοκή της βουβωνοκήλης, ονομάζεται περίσφιξη και περιλαμβάνει τον μόνιμο εγκλωβισμό του περιεχομένου της, δηλαδή του σπλάχνου, εκτός του κοιλιακού τοιχώματος. Επακόλουθο αυτού είναι αρχικά η διακοπή της φλεβικής απορροής και στη συνέχεια η διακοπή της αρτηριακής αιμάτωσης του εγκλωβισμένου οργάνου, γεγονός που σύντομα οδηγεί σε ισχαιμία και νέκρωσή του, με επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία του ασθενούς.

Γιατί η ρομποτική χειρουργική είναι μία αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης

Η ρομποτική χειρουργική είναι η πιο εξελιγμένη μέθοδος χειρουργικής αντιμετώπισης των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, αλλά και των περισσότερων παθήσεων που χρήζουν χειρουργικής αποκατάστασης. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοσθεί από όλους τους χειρουργούς, καθώς απαιτεί ειδική εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία, τόσο στο πεδίο της χειρουργικής αντιμετώπισης των κηλών, όσο και στον χειρισμό του ρομποτικού συστήματος.

Κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης επέμβασης, ο χειρουργός δεν στέκεται πάνω από τον ασθενή, κρατώντας ο ίδιος τα εργαλεία, όπως γίνεται στη λαπαροσκοπική και την ανοιχτή χειρουργική μέθοδο, αλλά κάθεται απομακρυσμένα, μπροστά από μία υπερσύγχρονη ρομποτική κονσόλα. Μέσω της κονσόλας χειρίζεται απομακρυσμένα τα εργαλεία, τα οποία φέρονται στους αρθρωτούς βραχίονες του ρομποτικού συστήματος.

Το σύστημα εκτελεί με απόλυτη ακρίβεια τις εντολές του χειρουργού, ενώ παράλληλα του προσφέρει μία εικόνα εξαιρετικής ευκρίνειας από το χειρουργικό πεδίο. Επίσης, οι βραχίονες μπορούν να περιστραφούν κατά 360°, γεγονός που δίνει στον χειρουργό τη δυνατότητα να έχει τον απόλυτο έλεγχο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής διαδικασίας.

rompotiki2

Ποιες άλλες μορφές κήλης αντιμετωπίζει η ρομποτική χειρουργική

Οι περισσότερες επεμβάσεις που μέχρι πρότινος πραγματοποιούνταν λαπαροσκοπικά ή με ανοιχτή χειρουργική μέθοδο, πλέον μπορούν να γίνουν ρομποτικά. Μάλιστα, η ρομποτική χειρουργική τεχνολογία έχει ανοίξει τον δρόμο για την πραγματοποίηση επεμβάσεων, οι οποίες παλαιότερα δεν μπορούσαν να διενεργηθούν με καμία από τις διαθέσιμες μεθόδους της εποχής. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν πολλές μορφές κήλης του κοιλιακού τοιχώματος που αντιμετωπίζονται ρομποτικά και επιφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα και πολλαπλά πλεονεκτήματα στον ασθενή, όπως η ομφαλοκήλη, η μηροκήλη, η επιγαστρική κήλη, η κήλη των αθλητών, η μετεγχειρητική κήλη και η διαφραγματοκήλη.

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής στην αποκατάσταση της βουβωνοκήλης

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής στην αποκατάσταση της βουβωνοκήλης είναι πολλά. Αρχικά, πρόκειται για μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδο που έχει σχεδόν μηδενική απώλεια αίματος, χωρίς να προκαλεί τραυματισμό των ιστών. Επιπλέον, προσφέρει πλήρη αρμονία στην ανατομική αποκατάσταση της κήλης, μειώνει σημαντικά την πιθανότητα επιπλοκών αλλά και υποτροπών, ενώ παρέχει στον ασθενή μία γρήγορη μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Όσο για το πρακτικό κομμάτι που αφορά στη διαδικασία, η ρομποτική χειρουργική προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια κινήσεων στον ειδικό χειρούργο, λόγω των βραχιόνων αλλά και της τρισδιάστατης μεγεθυμένης απεικόνισης του σημείου της επέμβασης, του προσφέρει λεπτομέρεια στον χειρισμό περίπλοκων ή υποτροπιαζουσών βουβωνοκηλών, βελτίωση στο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω μικρότερων τομών και έναν εξειδικευμένο, λεπτομερή σχεδιασμό της χειρουργικής διαδικασίας.
Κλείνοντας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως για τη ρομποτική χειρουργική βουβωνοκήλης, αλλά και για τις επεμβάσεις ρομποτικής χειρουργικής εν γένει, το πιο εξελιγμένο χειρουργικό σύστημα παγκοσμίως είναι το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi, δηλαδή το μοναδικό εργαλείο που είναι εγκεκριμένο από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Υλικών (FDA).

epemvasi3


Ο γενικός χειρουργός Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος είναι πιστοποιημένος ως Master Surgeon & Surgeon of Excellence στην αντιμετώπιση κηλών του κοιλιακού τοιχώματος από το μεγαλύτερο και αυστηρότερο Διεθνή Φορέα Χειρουργικών Πιστοποιήσεων Surgical Review Corpotation (SRC), ενώ διενεργεί πλήθος επεμβάσεων ρομποτικά. Μάλιστα, διαθέτει πιστοποίηση Ρομποτικής Χειρουργικής από το Κέντρο Αριστείας στη Ρομποτική Χειρουργική, Νοσοκομείο Misericordia, στο Grosseto της Ιταλίας.