ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Κλινικές: δημιουργούν ενιαίο δίκτυο & συμφωνία με International Life

Μεστόχο να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατέςτιμές μέσα από κοινές προμήθειες, οι μικρές Ιδιωτικές Κλινικές, δημιουργούν το δικότους ενιαίο δίκτυο Κλινικών, Διαγνωστικών και Κέντρων Αποκατάστασης.
Κλινικές: δημιουργούν ενιαίο δίκτυο & συμφωνία με International Life

Μεστόχο να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατέςτιμές μέσα από κοινές προμήθειες, οι μικρές Ιδιωτικές Κλινικές, δημιουργούν το δικότους ενιαίο δίκτυο Κλινικών, Διαγνωστικών και Κέντρων Αποκατάστασης.

Σταπλαίσια αυτά, η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών θα ανακοινώσει σήμερα κατάτην διάρκεια της Γενικής της Συνέλευσης, συμφωνία με την ασφαλιστική εταιρεία International Life.

Το ενιαίο δίκτυο που οραματίζονται οι Κλινικές, θα μπορεί:

- να συνάπτει απόκοινού συμφωνίες συνεργασίας με εταιρείες του ασφαλιστικούκλάδου.

- να προχωρεί σε κοινέςπρομήθειες αναλώσιμων υλικών και υλικών επεμβάσεων, προκειμένου ναυπάρξει περιορισμός του σχετικού κόστους άνω του 40%.

Στόχος τους εγχειρήματος, είναι να προσφέρονται στους πολίτες όμοιεςυπηρεσίες έναντι ενός κοινού τιμολογίου και κάτω από το ίδιο brand name.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ