ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Κυρίαρχοι οι ασφαλιστές στην προώθηση προγραμμάτων ασφάλισης υγείας

Κυρίαρχοι οι ασφαλιστές στην προώθηση προγραμμάτων ασφάλισης υγείας

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα Στατιστικά 2015 της Επιτροπής Ζωής, Υγείας και Συντάξεων της ΕΑΕΕ.

Ειδικότερα, το 2015 ο συνολικός κύκλος εργασιών άγγιξε τα €1,8 δισ. παρουσιάζοντας μείωση 4,3% σε σχέση με το 2014, παρόλη την αύξηση 15% που σημειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Αυτό που ξεχωρίζει στην ασφαλιστική αγορά ζωής, είναι ότι τα προϊόντα κατά πλειοψηφία (ποσοστό 60%) διανέμονται από ασφαλιστές (Face to Face Δίκτυα - F2F), ενώ το 31% διανέμεται μέσω bancassurance και το 9% μέσω direct πωλήσεων και άλλων καναλιών. Παράλληλα, το 50% της παραγωγής στον κλάδο ζωής προέρχεται από τα συνταξιοδοτικά/αποταμιευτικά προγράμματα, το 34% από τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης και το 16% από τις λοιπές καλύψεις.

Όσο αφορά τις ατομικές ασφαλίσεις κλάδου ζωής, οι οποίες αποτελούν το 76% της παραγωγής, το 55% προέρχεται από συνδεδεμένους ασφαλιστές (tied agency), το 14% από ανεξάρτητα δίκτυα, το 30% από το bancassurance και μόλις το 1% από direct πωλήσεις και άλλα κανάλια διανομής.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις κλάδου ζωής, οι οποίες αποτελούν το 24% της παραγωγής, το 9% προέρχεται από συνδεδεμένους ασφαλιστές (tied agency), το 24% από ανεξάρτητα δίκτυα, το 33% από το bancassurance και το 35% από direct πωλήσεις και άλλα κανάλια διανομής.