ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Και επίσημα η απελευθέρωση της αγοράς των Αξονικών

Στην Διαύγεια πέρασε η υπουργική απόφαση της 4ηςΟκτωβρίου 2013 του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία, καταργούνται καιεπίσημα τα πληθυσμιακά κριτήρια για την εγκατάσταση και λειτουργία Αξονικών καιΜαγνητικών Τομογράφων.
Και επίσημα η απελευθέρωση της αγοράς των Αξονικών

Στην Διαύγεια πέρασε η υπουργική απόφαση της 4ηςΟκτωβρίου 2013 του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία, καταργούνται καιεπίσημα τα πληθυσμιακά κριτήρια για την εγκατάσταση και λειτουργία Αξονικών καιΜαγνητικών Τομογράφων.

Πρόκειται για Τροποποίηση της υπ.΄ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 1918/Β/10-12-2010) « Όροι, προϋποθέσεις, Όργανα καιΔιαδικασία Χορήγησης Αδειών Σκοπιμότητας και Αδειών Λειτουργίας για εγκατάστασηκαι λειτουργία Μηχανημάτων Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών» και τηςΤροποποίησης αυτής ( ΔΥΓ2/ Γ.Π. οικ. 40456/24-4-2012, ΦΕΚ Β 1336/24-4-2012).

Να σημειωθεί ότι με την εν λόγω απόφαση- η οποία αποτελείμνημονιακή μας υποχρέωση, απελευθερώνεται η αγορά και δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικούπρουπολογισμού.