ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επίδομα αεροθεραπείας: Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) η οποία προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας στους δικαιούχους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για τη θερινή περίοδο 2019.

Επίδομα αεροθεραπείας: Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το επίδομα των διακοσίων πενήντα ευρώ (250€) θα καταβληθεί:

«α) Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966,

β) Στους συνταξιούχους της περ. γ΄ της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966, οι οποίοι σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ετών 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων:

- Αναπήρων αξιωματικών του ν. 2588/1921 και ν. 875/1979 Πολεμικής Αποστρατείας,

- Αναπήρων αξιωματικών του ν. 362/1943,

- Αναπήρων οπλιτών του άρθρου 1 του ν.δ. 1044/1971, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.1043/1980,

- Αναπήρων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων που υπήχθησαν στο ν.δ. 330/1947,

- Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του ν. 1579/1950 και σε όσους εξομοιούνται με αυτούς από το Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα και την Αγροφυλακή,

- Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του α.ν. 1855/1951, του ν.δ. 412/1970 και του ν. 1543/1985,

- Αναπήρων του ν. 1370/1944 (ειρηνικής περιόδου που έπαθαν στην Υπηρεσία και εξαιτίας αυτής και λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας),

- Αναπήρων αντιδικτατορικού αγώνα ν. 1543/1985,

- Αναπήρων αμάχου πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει,

- Αναπήρων αμάχου πληθυσμού ν. 1863/1989,

γ) Στους πολιτικούς συνταξιούχους που έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας τους (ν. 754.6/117/3912/24.03.1969 απόφαση ΥΕΑ),

δ) στους συνταξιούχους του ΟΣΕ που εξήλθαν της υπηρεσίας και συνταξιοδοτούνται ένεκα φυματίωσης».

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)