ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Παπακώστα: 10 Κέντρα Πρόληψης σε εκκρεμότητα με τον ΟΚΑΝΑ για υπογραφή συμβάσεων

Την ανάγκη υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων ξεχωριστά με το κάθε Κέντρο Πρόληψης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή χρηματοδότησης, επεσήμανε την Πέμπτη η Υφυπουργός Υγείας Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου, στη Βουλή, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση, σχετικά με τα ζητήματα των εργαζομένων στον ΟΚΑΝΑ και στα Κέντρα Πρόληψης. Σήμερα, 46 Κέντρα Πρόληψης έχουν υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις με τον ΟΚΑΝΑ, 18 Κέντρα Πρόληψης έχουν παραλάβει την προγραμματική τους σύμβαση και 10 δέκα Κέντρα Πρόληψης είναι σε εκκρεμότητα. 

Παπακώστα: 10 Κέντρα Πρόληψης σε εκκρεμότητα με τον ΟΚΑΝΑ για υπογραφή συμβάσεων

Ειδικότερα, Υφυπουργός επεσήμανε πως, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, από τις 16/5/2014 έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΟΚΑΝΑ, της Κεντρικής ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

Στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί, το μεν Υπουργείο Υγείας μέσω του ΟΚΑΝΑ, το δε Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της ΕΕΤΑΑ, σε ποσοστό 50% τον προϋπολογισμό του ΟΚΑΝΑ, προκειμένου εκείνος στη συνέχεια να εκταμιεύει τους πόρους και να χρηματοδοτεί για το έργο τους τα Κέντρα Πρόληψης.

Όπως τόνισε, για την ομαλή ροή όλων των πόρων προς τα Κέντρα Πρόληψης, μέσω του ΟΚΑΝΑ, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων με κάθε Κέντρο Πρόληψης ξεχωριστά, αλλά και η κατάθεση αντίστοιχα από την πλευρά των Κέντρων Πρόληψης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και των παραστατικών, τα οποία απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις περί του δημοσίου λογιστικού, όπως είναι η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Η Υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι μέχρι σήμερα, 46 Κέντρα Πρόληψης έχουν υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις με τον ΟΚΑΝΑ, 18 Κέντρα Πρόληψης έχουν παραλάβει την προγραμματική τους σύμβαση και 10 δέκα Κέντρα Πρόληψης είναι σε εκκρεμότητα, καθώς δεν έχουν καταθέσει πρόγραμμα δράσεων.

«Το Υπουργείο Υγείας με εντολή μου, έχει καταβάλει μέσω του ΟΚΑΝΑ το αντίστοιχο ποσό για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα καταβολών-επιχορηγήσεων προς τα Κέντρα Πρόληψης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες μας έχουν ήδη προβεί σε εκ νέου επιχορήγηση του ΟΚΑΝΑ για την κάλυψη των δαπανών των δομών με ποσό ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη στο μισθολογικό ζήτημα των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, η Υφυπουργός επεσήμανε πως σε επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, έχει συμπεριληφθεί σχετική διάταξη, η οποία τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σχετικά με την πρόσθετη επιχορήγηση ύψους 8.900.000 ευρώ προς τον ΟΚΑΝΑ, η Υφυπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι δόθηκαν, κατόπιν διαπραγμάτευσης με το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την υγεία, αλλά και να εξυπηρετηθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές, υποχρεώσεις προς τρίτους, προς ασφαλιστικά ταμεία και αγορά φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού.

Τέλος, σημείωσε ότι, προκειμένου να ενημερωθεί το ΔΣ ΟΚΑΝΑ αναφορικά με το ύψος των οφειλών του Οργανισμού προς τα Κέντρα Πρόληψης και προκειμένου να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ακρίβεια στον καθορισμό του οφειλόμενου ποσού, έχει προχωρήσει, με εντολή της, η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή και πρόσληψη παρόχου Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Η ολοκλήρωση της 1ης φάσης του έργου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, η οποία αφορά στην υποβολή Αναλυτικής Έκθεσης αναφορικά με τον έλεγχο και το ύψος των παρελθουσών οφειλών του Οργανισμού προς τα Κέντρα Πρόληψης εκτιμάται ότι θα γίνει την 1/12/2014.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ