ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Σηψαιμία λόγω της διαφθοράς στην υγεία: SOS από τον Εισαγγελέα Διαφθοράς

Μολυσμένο ηθικά περιβάλλον, που υπέστη σηψαιμία, χαρακτήρισε τον χώρο της υγείας λόγω της διαφθοράς, ο Εισαγγελέας Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Βασίλης Δημόπουλος.

Σηψαιμία λόγω της διαφθοράς στην υγεία: SOS από τον Εισαγγελέα Διαφθοράς

Σε εισήγησή του στο συνέδριο της Εθνικής και Τραυαμτιολογικής Εταιρείας, στην Θεσσαλονίκη, ανέπτυξε το πρόβλημα στον χώρο της υγείας, τονίζοντας, πάντως, ότι το πρόβλημα αφορά συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων που είναι μειοψηφία,

Η σηψαιμία μπορεί να προέλθει και από μικρό τραύμα του σώματος, αν δεν γίνει έγκαιρη απολύμανση. Η μάχη κατά της μόλυνσης που είναι διαβρωτική για την κοινωνία είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Το γνωστό φακελλάκι δημιουργείται, συνέχισε, τάχα επειδή οι απολαβές των νοσοκομειακών γιατρών είναι χαμηλές, συμπληρώνοντας ότι αυτό δεν ευσταθεί καθώς υπάρχουν και άλλοι κλάδοι με αντίστοιχες επιπτώσεις.

Ο κ. Δημόπουλος πρότεινε την λειτουργία κατάλληλου συστήματος εσωτερικού ελέγχου για να παταχθούν αυτά τα φαινόμενα όπως και αξιολογηση του πλαισίου των προμηθειών, η διαφθορά στο οποίο έχει επεκταθεί ιδιαίτερα στην υγεία. Εχει διαπιστωθεί επίσης, ότι υπάρχει κατασπατάληση φαρμάκων και υλικών στην νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και ότι πολύτιμα μηχανήματα δεν έχουν τεθεί σε χρήση και σαπίζουν στα υπόγεια των νοσοκομείων.