ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Παύλος Θεοδωράκης: Τι απαντά στο αίτημα των εργαζομένων για αποπομπή του από το ΨΝΑ

Να αποσύρουν τα καταχρηστικό τους –όπως το χαρακτηρίζει- αίτημα περί αποπομπής του από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δαφνί, καλεί τους εργαζόμενους ο Διοικητής του ιδρύματος κ. Παύλος Θεοδωράκης.

Παύλος Θεοδωράκης: Τι απαντά στο αίτημα των εργαζομένων για αποπομπή του από το ΨΝΑ

Με σχετική επιστολή του, ο κ. Θεοδωράκης απαντά στις αιτιάσεις των εργαζομένων, τις οποίες χαρακτηρίζει αβάσιμες και ατεκμηρίωτες.

Η επιστολή του κ. Θεοδωράκη έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ Δαφνί
Αξιότιμη κυρία,
Αξιότιμοι κύριοι,

Απευθύνω την παρούσα επιστολή σε εσάς με αφορμή την από 22/05/2015 ανακοίνωσή σας στην οποία ζητάτε την αποπομπή μου για 4 λόγους όπως ρητώς αναφέρονται στην εν λόγω ανακοίνωσή σας.

Η κριτική είναι πάντα καλοδεχούμενη όσο σκληρή κι αν είναι, αρκεί όμως να είναι βάσιμη και τεκμηριωμένη. Η εκάστοτε Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί πέραν από τα προκαθορισμένα θεσμικά όργανα τα οποία την αξιολογούν και την κρίνουν και σε όλους τους κοινωνικούς ετέρους, όπως είναι τα συνδικαλιστικά όργανα, αλλά και στον κάθε πολίτη. Προσωπικά, όπως έχω επανειλημμένα αναφέρει τόσο δημοσίως αλλά και στις συναντήσεις μας η λογοδοσία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της εύρυθμης λειτουργίας της δημοκρατίας γι αυτό και εδώ και ένα χρόνο αναρτώ δημόσια στην ιστοσελίδα του ΨΝΑ όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του σε πραγματικό χρόνο και όταν αυτό δεν είναι δυνατό για τεχνικούς λόγους σε μηνιαία ή εξαμηνιαία βάση.

Δυστυχώς, όπως ευθύς αμέσως σας τεκμηριώνω καμία από τις 4 αιτιάσεις σας δεν έχει πραγματική βάση και πιστεύω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μη έγκυρης πληροφόρησής σας. Ας πάρουμε λοιπόν με τη σειρά μία προς μία τις αιτιάσεις σας:

1. Ανακοινώθηκαν 906 προσλήψεις προσωπικού στην 2η ΥΠΕ καμία για το ΨΝΑ (δεν υπάρχει αίτημα του)

Η Διοίκηση έχει αποστείλει επανειλημμένως έγγραφα με τα οποία αναδεικνύει την ανάγκη στελέχωσης σε όλες τις ειδικότητες του προσωπικού. Ενδεικτικά σας αναφέρω τα με αρ. πρωτ.: 28093/01.10.2014, 31243/30.10.2014, 6649/03.03.2015 και 10898/08.04.2015 τα οποία και σας επισυνάπτονται για να διαλυθεί κάθε αμφιβολία σας.

2. Παραμένουν απλήρωτες πάνω από 6 μήνες οι εφημερίες ιατρών–ψυχολόγων και η υπερωριακή απασχόληση λοιπού προσωπικού.

Γνωρίζετε ότι τα χρήματα για τις εφημερίες του ιατρικού προσωπικού και την υπερωριακή απασχόληση του λοιπού προσωπικού πιστώνονται από την κεντρική κυβέρνηση και ουδεμία δυνατότητα σχετική έχει το Νοσοκομείο. Όσον αφορά στην εν γένει ελλιπή χρηματοδότηση του ΨΝΑ η Διοίκηση έχει επανειλημμένως εγγράφως ζητήσει την αποκατάστασή της για την εύρυθμη λειτουργία του. Ενδεικτικά σας αναφέρω τα με αρ. πρωτ.: 22501/31.07.2014, 21059/16.07.2014, 26232/12.09.2014, 26706/18.09.2014, 31022/29.10.2014, 33670/18.11.2014, 3631/04.02.2015, 6882/04.03.2015, 7116/05.03.2015, 10453/06.04.2015, 11715/21.04.2015 τα οποία και σας επισυνάπτονται για να διαλυθεί κάθε αμφιβολία σας.

3. Δεν έχει λάβει παρά τις προηγούμενες αποφάσεις Δ.Σ. το παραμικρό μέτρο για την αποφυγή της κλοπής των χρημάτων στο Ταμείο Ασθενών.

Για το Ταμείο Ασθενών το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου είχε λάβει κατά το παρελθόν μόνον 2 Αποφάσεις, ήτοι την 12η/30.03.1993 και την 33η/01.11.2000. Είναι προφανές ότι η μία πάρθηκε 14 χρόνια πριν αναλάβω τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και η άλλη 21 χρόνια πριν αναλάβω τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Επιπροσθέτως, οι προτάσεις που εμπεριέχονται στο σχετικό πόρισμα του ΣΕΥΥΠ του 2011 για το Ταμείο Ασθενών, με βάση τα έγγραφα της υπηρεσίας έχουν υλοποιηθεί. Τέλος, με δική μου εισήγηση και Απόφαση του ΔΣ μειώθηκε κατά το 1/3 το ποσό του Ταμείου Ασθενών και υλοποιήθηκαν άμεσα όλες οι προτάσεις του πιο πρόσφατου πορίσματος του ΣΕΥΥΠ του 2015.

4. Παρά τις συνεχείς αναφορές Ιατρών και Νοσηλευτών του 3ου ΨΤΕ με τελευταία στις 18/7/2014 για πρωτοβουλία ενεργειών της Διοίκησης για την αποφυγή κινδύνου ασθενών και εργαζομένων, ο κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ανέλαβε πρωτοβουλίες διενέργειας ανεξάρτητης πραγματογνωμοσύνης τον Μάρτιο του 2015.

Αφενός, η αναφορά στην οποία αναφέρεστε της 18ης/07/2014 δεν εστάλη ούτε στη Διοίκηση ούτε στο Διοικητή του Νοσοκομείου αλλά στην Εισαγγελία αφετέρου, οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης προηγήθηκαν ακόμα και αυτής της αναφοράς στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων που γίνονται για την τήρηση του πρωτοκόλλου περιοριστικών μέτρων των ασθενών του Νοσοκομείου μας. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του εν λόγω ασθενούς δεν δύναμαι να σας επισυνάψω όλη τη σχετική αλληλογραφία, η οποία όμως είναι στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας, της Εισαγγελίας, του ΣΕΥΥΠ και της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές.

Μετά τα ανωτέρω, σας καλώ να αποσύρετε τα καταχρηστικό σας αίτημα περί αποπομπής μου, το οποίο αφενός δεν συνάδει ούτε με το Σύνταγμα ούτε με την κείμενη νομοθεσία αφετέρου, είναι παντελώς αβάσιμο και ατεκμηρίωτο.

Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία που προάγει, αφενός τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, αφετέρου τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων του Νοσοκομείου μας.

Με εκτίμηση,

Παύλος Ν. Θεοδωράκης
Διοικητής ΨΝΑ

Διαβάστε επίσης:

Η ψυχική υγεία σε περιδίνηση...

Δρομοκαϊτειο: 1.000 εισαγωγές οξέων περιστατικών προ κρίσης, 3.000 σήμερα