ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών: Ξεκίνησε διαβούλευση για την βελτίωση της λειτουργίας του

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης της λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, ξεκίνησε διαβούλευση με τους σημαντικότερους εμπλεκόμενους φορείς της χώρας - εκπροσώπους ιατρικών και επιστημονικών εταιρειών, καθώς και ενώσεων ασθενών που ασχολούνται με τις νεοπλασίες- με τη διοργάνωση ενός «Consensus Panel», το οποίο θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η συνάντηση της Α΄ φάσης, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2015, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή διοικητικών φορέων, επιστημονικών εταιρειών και ΜΚΟ. 

Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών: Ξεκίνησε διαβούλευση για την βελτίωση της λειτουργίας του

Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ) συμπλήρωσε 3 χρόνια λειτουργίας από την εκκίνηση της αναδιάρθρωσής του τον Φεβρουάριο του 2012. Το EAN είναι ο επίσημος μηχανισμός για τη συστηματική συλλογή και την επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με τις νεοπλασίες και αποτελεί αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Το ΕΑΝ έχει ως βασικό σκοπό και αποστολή την ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχή βελτίωση ενός εθνικού πληθυσμιακού μηχανισμού για την καταγραφή των νέων περιπτώσεων νεοπλασιών πανελλαδικά, καθώς και την ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχή βελτίωση ενός μηχανισμού για την επεξεργασία και διάθεση των συλλεχθέντων δεδομένων και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων.

Στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, παρέστη ο νέος Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αθανάσιος Γιαννόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία που έχει το ΕΑΝ για το ΚΕΕΛΠΝΟ. Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων μέσω του ΕΑΝ αποτελεί το αόρατο κλειδί για τον έλεγχο του καρκίνου σε εθνικό επίπεδο. Το ΕΑΝ αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης για τη χάραξη ορθολογικής και στοχευμένης εθνικής αντικαρκινικής πολιτικής. Η κυρία Ευαγγελία Τζάλα, Υπεύθυνη Τμήματος Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων & Γραφείου ΕΑΝ και Σπανίων Νόσων παρουσίασε τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του έργου του ΕΑΝ και επεσήμανε τις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την υλοποίησή του, ως εναρκτήριο σημείο για συζήτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των επιστημονικών εταιρειών και Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και εκπροσώπων του Υπ. Υγείας, Υγειονομικών Περιφερειών, & Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων* υπό τον συντονισμό της Ομότιμης Καθηγήτριας Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής ΕΣΔΥ, κυρίας Τζένης Κρεμαστινού, και της κυρίας Ευσταθίας Πανοτοπούλου, Μέλους Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ. Η αναγκαιότητα του ΕΑΝ αναγνωρίστηκε από όλους τους συμμετάσχοντες, οι οποίοι ομόφωνα προσφέρθηκαν να συνεργαστούν για τη βελτίωσή της καταγραφής των νεοπλασιών και πολλές ήταν οι ιδέες και προτάσεις που παρουσιάστηκαν.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που υποχρεώνει τους ιατρούς να καταγράφουν στοιχεία για το αρχείο νεοπλασιών, αυτό δεν τηρείται. Στόχος της διαβούλευσης είναι η εύρεση τρόπων για να αρθούν τα εμπόδια στην απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΑΝ και η συμμετοχή των ιατρών και των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας στην καταγραφή των νεοπλασιών να είναι καθολική· τελικός στόχος είναι το ΕΑΝ να αποτελέσει ένα πραγματικό εθνικό πληθυσμιακό αρχείο νεοπλασιών και ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη χάραξη αποτελεσματικής εθνικής στρατηγικής ενάντια στον καρκίνο.

Για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι απολύτως απαραίτητη η βοήθεια και συνεργασία όλων των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου στη χώρα μας. Τα πορίσματα της συνάντησης της 27ης Μαΐου θα ενσωματωθούν σε ένα κείμενο θέσεων το οποίο θα αποσταλεί σε όλους τους συμμετάσχοντες της συνάντησης της Α΄ φάσης για σχολιασμό ώστε, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρατηρήσεις όλων, να προκύψει ένα τελικό κείμενο θέσεων. Οι θέσεις θα τεθούν σε τελική ψηφοφορία στη Β΄ Φάση του Consensus Panel, η οποία θα λάβει χώρα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015. Το τελικό κείμενο θέσεων θα αποτελέσει τη βάση για τη βελτίωση των διαδικασιών του ΕΑΝ.

Σημειώνεται ότι οι ιδέες και οι θέσεις που κατέθεσαν και θα καταθέσουν στην πορεία της διαβούλευσης οι εμπλεκόμενοι φορείς, καθώς και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.ean.mind-work.gr.

Διαβάστε ακόμη:

Ποιος δεν θέλει το Αρχείο Νεοπλασιών στην Ελλάδα; Σπαταλήθηκαν χρήματα χωρίς αποτέλεσμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ