ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Οι θέσεις της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας προς την νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Τις θέσεις της αναφορικά με τον κλάδο των Ιατροδικαστών, καταθέτει προς την νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας  το Δ.Σ. της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας (Ε.Ι.Ε.), συγχαίροντάς την παράλληλα για την ανάληψη των καθηκόντων της.

Οι θέσεις της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας προς την νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ε.Ι.Ε. Γρηγόρης Λέων: «Μέχρι να αποδοθούν οι σχετικές αρμοδιότητες στον νέο Υπουργό, στο νέον αναπληρωτή Υπουργό και στους Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας η Ε.Ι.Ε. θα ήθελε να επισημάνει τις βασικές της θέσεις».

Η Ε.Ι.Ε. διεκδικεί τα εξής:

• Εναρμόνιση της ειδικότητας της ιατροδικαστικής σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η Ιατροδικαστική έχει διαμορφωθεί σήμερα σε κύρια ιατρική ειδικότητα, στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Εντούτοις, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθοριστεί ο ελάχιστος χρόνος ειδίκευσης στα τέσσερα έτη, η Ελλάδα δεν έχει εναρμονιστεί παραμένοντας σε μικρότερη διάρκεια εκπαίδευσης (3 έτη). Αποτέλεσμα είναι ο τίτλος της ελληνικής ιατροδικαστικής ειδικότητας να μην αναγνωρίζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

• Κάλυψη των μόνιμων αναγκών που υπάρχουν σε ιατροδικαστές

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη παρουσίας ιατροδικαστών σε μόνιμες οργανικές θέσεις. Σήμερα εντοπίζονται πρωτεύουσες νομών αλλά και ολόκληρες περιφέρειες της χώρας που δεν διαθέτουν κανένα ιατροδικαστή με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, ένα σημαντικό κοινωνικό κόστος.

• Αναλογικός διορισμός ιατροδικαστών στις προκηρύξεις, οι οποίες δυστυχώς περιλαμβάνουν σχεδόν μηδαμινό αριθμό επικουρικών ιατρών.

Αν ληφθεί υπόψη και το επίκαιρο ζήτημα των προσφύγων και των μετακινούμενων πληθυσμών από και προς τη χώρα μας, η άμεση κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων κρίνεται επιτακτική.

• Επανακαθορισμός του ρόλου της ιατροδικαστικής στο ΕΣΥ

Ιατροδικαστής ορίζεται ο ιατρός ο οποίος έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του για την απόκτηση ειδικότητας και έχει περάσει με επιτυχία τις αντίστοιχες εξετάσεις, όπως ο νόμος ορίζει. Πρόκειται συνεπώς για ένα νομικά καθορισμένο ιατρικό επάγγελμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί εντός του ΕΣΥ, όπως εξάλλου ρητά έχουν ορίσει και οι σχετικοί νόμοι του κράτους.

Η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία, επισημαίνει τα φλέγοντα θέματα του κλάδου, με γνώμονα την προάσπιση και αναβάθμιση του επαγγέλματος του ιατροδικαστή, την προαγωγή της δημόσιας υγείας και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.