ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ικανοποίηση Ι.Σ.Α. για την απόφαση του δικαστηρίου της ΕΕ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητά άμεσες προσλήψεις μόνιμων ιατρών για τη στελέχωση όλων των δομών του Ε.Σ.Υ.

Ικανοποίηση Ι.Σ.Α. για την απόφαση του δικαστηρίου της ΕΕ

Με την από 23-12-2015 εξαιρετικά εμπεριστατωμένη απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε τη χώρα μας και αποφάνθηκε ότι η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να εφαρμόσει εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας μη υπερβαίνουσα, κατά μέσο όρο, τις 48 ώρες και παραλείποντας να διασφαλίσει ελάχιστο ημερήσιο χρόνο αναπαύσεως ή ισοδύναμη περίοδο αντισταθμιστικής αναπαύσεως που να διαδέχεται άμεσα τον χρόνο εργασίας τον οποίο η περίοδος αυτή θεωρείται ότι αντισταθμίζει, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 3 και 6 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Ο σεβασμός στο ιατρικό δυναμικό της χώρας μας, που μέσα σε αντίξοες, έως και απάνθρωπες, συνθήκες δίνει μια καθημερινή μάχη παροχής υπηρεσιών υγείας σε κάθε πολίτη αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

«Με αφορμή την ως άνω πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούμε για άλλη μία φορά την Ελληνική Κυβέρνηση να προβεί στην άμεση πρόσληψη μονίμων ιατρών στο ΕΣΥ, ώστε να υφίσταται η δυνατότητα τήρησης ενός προγράμματος εφημερίας χωρίς να παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο, παρέχοντας σε κάθε ιατρό-εργαζόμενο με τη χορήγηση τουλάχιστον ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής αναπαύσεως την κατάλληλη προστασία.», καταλήγει η σημερινή ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.