ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Χρηματοδότηση των διαπιστευμένων Κέντρων Αναφοράς από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ, με εισήγηση του Προέδρου του, Καθηγητή Χειρουργικής κ. Αθανασίου Γιαννόπουλου, αποφάσισε τη χρηματοδότηση των διαπιστευμένων Κέντρων Αναφοράς στη χώρα, με γνώμονα τη συνεχή και απρόσκοπτη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και της προστασίας των πολιτών αλλά και του επιστημονικού προσωπικού.

Χρηματοδότηση των διαπιστευμένων Κέντρων Αναφοράς από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Σύμφωνα με την απόφαση:

- Εγκρίνεται η υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας, στo πλαίσιo της εργαστηριακής επιτήρησης της γρίπης για την περίοδο 2015-2016, με το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νότιας Ελλάδας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από την 1/1/2016, με Υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Μεντή.

- Εγκρίνεται η καταβολή του συνολικού ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νότιας Ελλάδας, για την εργαστηριακή διάγνωση των περιστατικών γρίπης των νοσηλευόμενων στα Νοσοκομεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ