ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Οι γιατροί προσφεύγουν στο ΣτΕ για να προστατεύσουν τις συντάξεις και τις εφ άπαξ παροχές τους

Οι γιατροί προσφεύγουν στο ΣτΕ για να προστατεύσουν τις συντάξεις και τις εφ άπαξ παροχές τους

Στο ΣτΕ προσφεύγουν πλέον οι γιατροί, με στόχο να περιφρουρήσουν τα κεκτημένα τους, καθώς οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες μειώνονται οι συντάξεις και οι εφάπαξ παροχές πρόνοιας, προσκρούουν ξεκάθαρα στο Σύνταγμα, όπως υποστηρίζουν.

Ειδικότερα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρωθούν ως αντίθετες στις συνταγματικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες αφενός αναπροσαρμόζονται οι κύριες συντάξεις και την ίδια στιγμή μειώνονται και αφετέρου ορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ παροχών πρόνοιας, οι οποίες όμως είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με παλαιό σύστημα.

Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες μειώνονται οι συντάξεις και οι εφάπαξ παροχές πρόνοιας προσκρούουν στο Σύνταγμα και ειδικότερα, στα άρθρα:

- 2 παράγραφος 1 που προστατεύει την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια,
- 2 παράγραφος 5 που καθιερώνει την αρχή της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου,
- 4 παράγραφος 1 για την προστασία της ισότητας των πολιτών,
- 4 παράγραφος 5 για την προστασία της ισότητας στα φορολογικά βάρη,
- 22 παράγραφος 5 και 25 παράγραφος 4 για την προστασία της κοινωνικής ασφάλισης,
- 25 που καθιερώνει την αρχή της αναλογικότητας,
- 95 για την υποχρέωση της πολιτείας να συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις και
- 106 για την προστασία του εθνικού πλούτου.

Ακόμη, κατά τους γιατρούς παραβιάζουν οι υπουργικές αποφάσεις το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ που προστατεύει την περιουσία στην έννοια της οποίας περιλαμβάνεται ο μισθός και η σύνταξη.

Παράλληλα, οι γιατροί υπογραμμίζουν στις δύο προσφυγές τους ότι παραβιάζεται η νομολογία του ΣτΕ και ειδικά οι αποφάσεις της Ολομέλειάς του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (2287-2290/2015) με τις οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγματικές οι μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων που έγιναν με τους νόμους 4051 και 4093/2016, καθώς δεν είχε προηγηθεί μελέτη επιπτώσεων των μέτρων, που ελήφθησαν στην βιωσιμότητα των ασφαλιστικών φορέων και στο επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων.

Διαβάστε ακόμη:

ΠΙΣ: Τι συζήτησαν οι υγειονομικοί φορείς με τον υφυπουργό Εργασίας για το επαγγελματικό ταμείο

ΠΙΣ: Προσφυγή στο ΣτΕ για συντάξεις και εφάπαξ