ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Να διασφαλισθεί η ιατρική εκπαίδευση ζητά ο ΙΣΑ, με αφορμή τους γιατρούς στο νοσ. Έλενα Βενιζέλου

Την ανάγκη να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο της ιατρικής εκπαίδευσης, τονίζει με κάθε τρόπο, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας.

Να διασφαλισθεί η ιατρική εκπαίδευση ζητά ο ΙΣΑ, με αφορμή τους γιατρούς στο νοσ. Έλενα Βενιζέλου

Ειδικότρα, η ανάγκη να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο της ιατρικής εκπαίδευσης τονίστηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στα πλαίσια παρεμβάσεών του, με αφορμή το έργο των ειδικευόμενων στο νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» όπου διαπιστώθηκε ότι λόγω της έλλειψης επαρκούς στελέχωσης των εργαστηριακών τμημάτων με τεχνολόγους κατά την καθημερινή λειτουργία των εργαστηρίων, οι ειδικευόμενοι καλούνταν να ασκήσουν τα καθήκοντα τεχνολόγων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς που προσέρχονται στην εφημερία.

Ο ΙΣΑ με επιστολές του στο υπουργείο Υγείας καθώς και στη διοίκηση του νοσοκομείου τόνισε ότι «πέρα της ηθικής ή νομικής διάστασης του ζητήματος αφού η άσκηση καθηκόντων τεχνολόγων εκφεύγει του γνωστικού αντικειμένου του εργαστηριακού γιατρού ανακύπτει περαιτέρω ζήτημα αναποτελεσματικότητας αν όχι επικινδυνότητας αφού οι γιατροί δεν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό το αντικείμενο».

Το υπουργείο Υγείας απέστειλε διευκρινιστικό έγγραφο με το οποίο καλεί την διοίκηση του νοσοκομείου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και την εκπαίδευση των ιατρών.

Ειδικότερα στο εν λόγω έγγραφο επισημαίνονται τα εξής:

«Απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των ιατρικών δραστηριοτήτων του τμήματος όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων και των εφημεριών ώστε ο ειδικευόμενος γιατρός να αφιερώνει στη εν λόγω πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση το σύνολο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Προκειμένου να διαφυλαχθούν η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και το δημόσιο συμφέρον θα πρέπει να εφαρμοστεί η παραπάνω διάταξη που ορίζει την αποκλειστική ενασχόληση των ειδικευομένων ιατρών με την εκπαίδευση τους».