ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΦΥ: Αναδιαρθρώνονται και οι δημόσιες οδοντιατρικές υπηρεσίες

ΠΦΥ: Αναδιαρθρώνονται και οι δημόσιες οδοντιατρικές υπηρεσίες

Με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εκπροσώπων Οδοντιατρικής Φροντίδας των επτά Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) με αντικείμενο την αναδιάρθρωση και τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων οδοντιατρικών υπηρεσιών. Στη συνάντηση κλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας καθώς και του ΕΟΠΥΥ.

Στη συνάντηση αναδείχθηκαν τα χρόνια προβλήματα της πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας, μεταξύ άλλων, η έλλειψη προσωπικού, ζητήματα εξοπλισμού, εφοδιασμού με αναλώσιμα, οι χρόνοι αναμονής κ.α. Παράλληλα αποτέλεσαν αντικείμενο ιδιαίτερης αναφοράς ζητήματα όπως ο συντονισμός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και ο διαχρονικός χαρακτήρας, δράσεων αγωγής - προαγωγής και πρόληψης στοματικής υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις παιδικές ηλικίες.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως δείχνουν όλες οι έρευνες, ότι οι Έλληνες δυστυχώς έχουν πολύ κακή σχέση με τον οδοντίατρό τους και πως η σχέση αυτή, καταβαραθρώθηκε στα χρόνια της κρίσης. Όμως ένα παραμελημένο στόμα, μπορεί να αποτελέσει πηγή πολλών δεινών για την υγεία ενός αυτόμου.

Στο πλαίσιο της νέας εξωστρεφούς φιλοσοφίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και με στόχο τον προσανατολισμό στην οδοντιατρική φροντίδα παιδιών και εφήβων αποφασίστηκε οι οδοντίατροι των δημόσιων δομών να πραγματοποιούν τακτικούς προληπτικούς ελέγχους σε σχολεία της περιοχής ευθύνης τους (παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια). Στις περιπτώσεις που κάποια παιδιά χρήζουν περαιτέρω παρακολούθησης, θα παραπέμπονται στις δημόσιες οδοντιατρικές μονάδες ενώ σε όλους τους μαθητές θα χορηγείται ιατρική βεβαίωση.

Επιπλέον, οι οδοντίατροι θα πραγματοποιούν στα σχολεία που επισκέπτονται, ενημερώσεις για τη στοματική υγιεινή και θα διανέμουν έντυπα οδηγιών που θα απευθύνονται στους γονείς. Αφετηρία της παρέμβασης θα αποτελέσει το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017. Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας , όχι μόνο ως προς το συντονισμό και υλοποίηση των σχετικών δράσεων εντός των σχολικών μονάδων, αλλά και ως προς την εκπόνηση και αξιοποίηση του κατάλληλου υλικού και τον συνεργατικό ρόλο των εκπαιδευτικών σε αυτήν την προσπάθεια.

Η αξιοποίηση των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων της δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας προς την κατεύθυνση κάλυψης του σχολικού πληθυσμού αποτελεί για το Υπουργείο Υγείας αφετηρία της συνολικής προσπάθειας ανασυγκρότησης της οδοντιατρικής φροντίδας στη χώρα, που έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό έλλειμμα του συστήματος υγείας.

Διαβάστε ακόμη:

Κακή η σχέση των Ελλήνων με τον οδοντίατρο: Τι δείχνει νέα έρευνα

Το φιλόδοξο στοίχημα της ΠΦΥ με κοινωνικά κριτήρια & με εξοικονόμηση για το ΕΣΥ