ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Πράσινο φως από τη Βουλή για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας - Ψηφίστηκε στο σ/ν για την Ψυχική Υγεία

Ψηφίστηκε η τροπολογία για τη συγκρότηση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤοΜΥ), στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η τροπολογία των υπουργών Υγείας και Οικονομικών είχε συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για την Ψυχική Υγεία, το οποίο ψηφίστηκε το βράδυ της Τετάρτης. 

Πράσινο φως από τη Βουλή για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας - Ψηφίστηκε στο σ/ν για την Ψυχική Υγεία

Σκοπός των ΤΟΜΥ είναι η αναβάθμιση και διεύρυνση του έργου που προσφέρουν οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΠΕΔΥ και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, «οιΤοΜΥ συνιστούν τη βασική μονάδα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η συγκρότησή τους είναι το πρώτο βήμα μιας μεταρρύθμισης που στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση και ποσοτική επέκταση (ως προς το ποσοστό του καλυπτόμενου πληθυσμού) του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Έργο των ΤοΜΥ είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (προαγωγή, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία). Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, κάθε ΤοΜΥ θα έχει στην ευθύνη της πληθυσμό 10.000-12.000 κατοίκων, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις (νησιά, ορεινοί πληθυσμοί) μπορεί ο πληθυσμός ευθύνης των ΤοΜΥ να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από 10.000-12.000 κατοίκους.

Οι ΤοΜΥ θα στελεχωθούν από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό. Σε κάθε μονάδα θα υπάρχει τουλάχιστον ένας γιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, ένας τουλάχιστον νοσηλευτής ή επισκέπτης υγείας και ένας τουλάχιστον απασχολούμενος ως διοικητικό προσωπικό. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού θα είναι επτάωρο και πενθήμερο. Οι ΤοΜΥ θα παρέχουν υπηρεσίες σε δύο βάρδιες.

Επίσης, θα είναι δυνατόν να στεγάζονται σε δομές του ΠΕΔΥ και των αποκεντρωμένων μονάδων τους ή σε άλλα κτήρια του Δημοσίου ή των ΟΤΑ ή άλλων φορέων που παραχωρούνται για χρήση και, ελλείψει των ανωτέρω, σε κτήρια που μισθώνονται για το σκοπό αυτό.

Στην έκθεση ανάλυσης των συνεπειών της ρύθμισης που συνοδεύει το κείμενο της τροπολογίας, το εγχείρημα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντικό, καθώς επιτευχθεί η αμεσότερη και ταχύτερη υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού που έχει νοσηλευτικές ανάγκες σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ενώ εκτιμάται ότι εμμέσως θα βελτιωθεί και το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών στα νοσοκομεία, λόγω αντίστοιχης αποφόρτισής τους.

Πηγή: newsbomb

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ