ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εγκρίθηκαν 193 προσλήψεις στο νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

Εγκρίθηκαν 193 προσλήψεις στο νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

Εγκρίθηκαν 193 θέσεις εργασίας στη φύλαξη και την καθαριότητα του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία».

Η έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με λήξη συμβάσεων στις 31-12-18 αφορά:

- Εκατόν δέκα (110) καθαριστές για τον καθαρισμό του Νοσοκομείου με 6,5 ώρες απασχόλησης την ημέρα.

- Εννέα (9) καθαριστές για τον καθαρισμό του Νοσοκομείου με 8 ώρες απασχόλησης την ημέρα.

- Δύο (2) καθαριστές για τον καθαρισμό του Ξενώνα με 6,5 ώρες απασχόλησης την ημέρα.

- Δύο (2) καθαριστές για τον καθαρισμό του ΚΨΥ, ο ένας με 6,5 ώρες απασχόλησης την ημέρα και ο άλλος με 4 ώρες απασχόλησης την ημέρα.

- Δέκα (10) καθαριστές για εργασίες καθαρισμού και βοηθητικές εργασίες στα Μαγειρεία με 6 ώρες απασχόλησης την ημέρα.

- Τρεις (3) καθαριστές για εργασίες καθαρισμού και βοηθητικές εργασίες στα Μαγειρεία με 4 ώρες απασχόλησης την ημέρα.

Η έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με λήξη συμβάσεων στις 31-12-18 αφορά:

- Σαράντα έξι (46) τραπεζοκόμους για την προετοιμασία και διανομή του φαγητού στα νοσηλευτικά τμήματα, με 6 ώρες απασχόλησης την ημέρα.

- Έξι (6) εργάτες με 6,5 ώρες απασχόλησης την ημέρα και τρεις (3) εργάτες με 6 ώρες απασχόλησης την ημέρα, για την προετοιμασία της διανομής στην αποθήκη τροφίμων και τη μεταφορά του φαγητού από τα μαγειρεία στα νοσηλευτικά τμήματα.

Η έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με λήξη συμβάσεων στις 31-12-18 αφορά:

- Πέντε (5) άτομα προσωπικού ασφαλείας, με 8 ώρες απασχόλησης την ημέρα (ωράριο εργασίας για τα τρία (3) άτομα πρωινό από 06:00 έως 14:00 και για τα δύο (2) άτομα απογευματινό από 14:00 έως 22:00).

Το νοσοκομείο εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες:

α. Καθαριότητας του Νοσοκομείου, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του Ξενώνα Βραχείας Παραμονής

β. Εστίασης του Νοσοκομείου

γ. Φύλαξης - Ασφάλειας του Νοσοκομείου.