ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ξανθός για ψυχιατρική μεταρρύθμιση: Επανεκκίνηση με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα

Τους άξονες «ενός διαφορετικού πολιτικού σχεδίου για την ψυχική υγεία» με στόχο την «επανεκκίνηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με όρους δημόσιας και ανθρωποκεντρικής φροντίδας», ανέπτυξε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, κατά την ομιλία του για την Ψυχική Υγεία στην 67η Σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ευρώπης στη Βουδαπέστη.

Ξανθός για ψυχιατρική μεταρρύθμιση: Επανεκκίνηση με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα

«Ο φαύλος κύκλος μεταξύ οικονομικής κρίσης, φτωχοποίησης και ψυχικής υγείας, ενισχύει τις ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό» ανέφερε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι αποτελεί κρίσιμη πολιτική προτεραιότητα για την Ελλάδα, η προστασία των ατόμων υψηλού κινδύνου, η δραστική αντιμετώπιση των κοινωνικών προσδιοριστών της ψυχικής νόσου, η προάσπιση του κοινωνικού κράτους και των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Βασικός μας στόχος, είπε, είναι η αναθέρμανση του οράματος της Κοινοτικής και Κοινωνικής Ψυχιατρικής, η εγκατάλειψη της Ασυλικής-Ιδρυματικής Ψυχιατρικής και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα παρέχονται στην κοινότητα, με ταυτόχρονη αποδυνάμωση του ρόλου των ψυχιατρικών νοσοκομείων.

«Υλοποιούμε» τόνισε ο κ. Ξανθός «σε ένα ασφυκτικό δημοσιονομικό περιβάλλον, ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο για την Ψυχική Υγεία» με προτεραιότητα:

- Τη διοικητική μεταρρύθμιση του Συστήματος Ψυχικής Υγείας με έμφαση στην αποκέντρωση, τη δημοκρατική λειτουργία, τη δημόσια λογοδοσία και τον κοινωνικό έλεγχο, τη συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους στα όργανα διοίκησης και το σεβασμό των δικαιωμάτων και των ιδιαίτερων αναγκών των ψυχικά πασχόντων.

- Τη στοχευμένη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των υπαρχουσών δομών ψυχικής υγείας, με ψυχίατρους, παιδοψυχιάτρους και νοσηλευτικό προσωπικό.

- Την αλλαγή της διαδικασίας ακούσιας νοσηλείας, στην κατεύθυνση της προστασίας των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των ψυχικά πασχόντων.

- Τη συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών για την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης και την ολιστική αντιμετώπιση όλων των πασχόντων που διαβιούν σε ασυλικά περιβάλλοντα.

Την ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (ΚΟΙΣΠΕ) που απασχολούν ψυχικά ασθενείς, προκειμένου να αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές δράσεις με στόχο, πέραν του θεραπευτικού οφέλους, την αυτονομία και την κοινωνική επανένταξή τους.

Την ανάπτυξη νέων δημόσιων δομών κοινοτικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας, αλλά και τη δικτύωσή τους με τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), τις δομές αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων και τις κοινωνικές υπηρεσίες, με στόχο την παροχή καθολικής, ισότιμης, δωρεάν, έγκαιρης και, κυρίως, συντονισμένης και αποτελεσματικής φροντίδας.

«Στόχος μας είναι, υπερβαίνοντας σταδιακά τους περιορισμούς της λιτότητας, να επανεκκινήσουμε με όρους δημόσιας και ανθρωποκεντρικής φροντίδας την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, που αποτελεί ένα πρόταγμα προσωπικής ελευθερίας, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ