ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Στελέχωση ΤΟΜΥ: Χιλιάδες νοσηλευτές & διοικητικοί είπαν το Ναι, σε αντίθεση με τους γιατρούς

Σε 22.678 ανέρχονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τη στελέχωση των 239 Τοπικών Ομάδων Υγείας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ωστόσο η πλειοψηφία που εκδήλωσε ενδιαφέρον, δεν είναι γιατροί, αλλά νοσηλευτές ΤΕ (2.605) και διοικητικό - οικονομικό προσωπικό (9.427).

Στελέχωση ΤΟΜΥ: Χιλιάδες νοσηλευτές & διοικητικοί είπαν το Ναι, σε αντίθεση με τους γιατρούς

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, «παρά την περί του αντιθέτου εσκεμμένη φημολογία, εκδήλωσε ενδιαφέρον ένας σημαντικός αριθμός γιατρών, κυρίως, στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά όχι δυστυχώς στην περιφέρεια και στα νησιά. Επίσης, πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή των παιδιάτρων (219) που ξεπέρασε κάθε προσδοκία», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Αναλυτικά, ο πίνακας με τις αιτήσεις έχει ως εξής:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ206
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ219
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ158
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ514
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ757
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ9427
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ477
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ2605
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1635
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ850
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ3580
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ2250

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 60261/3-8-2017 (ΑΔΑ: Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ) Προκήρυξης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (2868) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες», υποβλήθηκαν έως και την 8η Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας) 22.678 μοναδιαίες αιτήσεις, ως εξής:

Σήμερα συντάχθηκαν αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των αιτήσεων και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα tomy.moh.gov.gr οι Πίνακες Κατάταξης με βάση τα στοιχεία που έχουν υπευθύνως δηλώσει οι υποψήφιοι. Το επόμενο στάδιο είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες, από όπου και θα καταρτιστούν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων. Επί των Προσωρινών Πινάκων Προσληπτέων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης.

Η όλη διαδικασία της προκήρυξης, καθώς επίσης και τα κριτήρια μοριοδότησης ελέγχθηκαν διεξοδικά από το ΑΣΕΠ, το οποίο ενέκρινε την προκήρυξη.

Επισημαίνεται ότι παρά την περί του αντιθέτου εσκεμμένη φημολογία, εκδήλωσε ενδιαφέρον ένας σημαντικός αριθμός γιατρών, κυρίως, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή των παιδιάτρων που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Δυστυχώς, όμως για άλλη μια φορά παρατηρήθηκε διαχρονική δυσκολία η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω brain drain να καλυφθούν με επάρκεια θέσεις στην περιφέρεια και τα νησιά. Στους λοιπούς κλάδους παρουσιάστηκε ιδιαίτερα υψηλός αριθμός αιτήσεων. Με βάση την παραπάνω εξέλιξη, αναμένεται εντός του ερχόμενου διμήνου να τεθεί σε λειτουργία μεγάλος αριθμός από τις νέες δομές».

Διαβάστε ακόμη:

ΙΣΑ: Μόλις 98 Ναι για κάλυψη 195 θέσεων στις ΤΟΜΥ - Οι γιατροί γυρίζουν την πλάτη στην ΠΦΥ

Φωτήλας: Οι ΤΟΜΥ στα «αζήτητα» από τους ιατρούς;

Ξανθός: Την ερχόμενη εβδομάδα η εκτίμηση για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ - Στήριγμα & από ιδιώτες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ