ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ξανθός: Θέλουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα συμβαδίζει η ανάπτυξη & η άρση των ανισοτήτων

Την ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, με βάση το οποίο οι πολίτες θα συμβάλλουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους στην επάρκεια των φορολογικών εσόδων με αντάλλαγμα υψηλού επιπέδου δημόσιες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, επεσήμανε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, μιλώντας στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου την Τρίτη. 

Ξανθός: Θέλουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα συμβαδίζει η ανάπτυξη & η άρση των ανισοτήτων

Η πρόκληση επομένως για το ΕΣΥ και το Κοινωνικό Κράτος στη μεταμνημονιακή Ελλάδα, είναι η καθολική κάλυψη διευρυμένων υγειονομικών και κοινωνικών αναγκών, πρόσθεσε ο υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα, πως «η Υγεία πρέπει να αποτελεί πρόταγμα Ισότητας και Δημοκρατίας».

Επιπλέον, η ανάπτυξη στη χώρα θα έρθει σύμφωνα με τον υπουργό, όταν θα σημάνει το τέλος των ανισοτήτων, καθώς, σύμφωνα με μελέτη του ΠΟΥ, μία μείωση 1% της ανισότητας στην Υγεία συμβάλλει κατά 0,15% στην αύξηση του ΑΕΠ.

Τα κυριότερα σημεία από την ομιλία του υπουργού Υγείας συνοψίζονται παρακάτω:

Η Υγεία ως πρόταγμα Ισότητας και Δημοκρατίας

Η Υγεία επηρεάζεται από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Το προσδόκιμο ζωής διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το εισοδηματικό status ενώ η εμφάνιση σοβαρής ασθένειας οδηγεί σε πολύ μεγάλη μείωση εισοδημάτων τους ανειδίκευτους εργαζόμενους και όσους έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Άρα ο στόχος «Υγεία για όλους» του ΠΟΥ και της Διακήρυξης της Άλμα-Άτα ( 1978) είναι πάνω απ’ όλα ένα πρόταγμα Ισότητας και μια βαθιά πολιτική επιλογή. Το ζήτημα της Δημοκρατίας στην Υγεία εντοπίζεται στα προβλήματα της καθολικής κάλυψης, των ισότιμων ευκαιριών πρόσβασης για ίση ανάγκη, της ισότητας στο αποτέλεσμα των θεραπευτικών παρεμβάσεων, της δίκαιης κατανομής των χρηματοδοτικών βαρών και της διαφάνειας των συναλλαγών των πολιτών με τους παρόχους υγείας.

Η Υγεία στα Αναπτυξιακά Συνέδρια

Το πολιτικό μήνυμα της ενσωμάτωσης της θεματικής ενότητας «Υγεία» στα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια, είναι ότι η συζήτηση για την ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε οικονομικά μεγέθη και δημοσιονομικούς δείκτες αλλά είναι ανάγκη να συμπεριλάβει ποιοτικούς στόχους που αφορούν την κοινωνική συνοχή και τη γενικότερη ευζωία των ανθρώπων, μεταξύ των οποίων κορυφαία σημασία έχει το καλό επίπεδο υγείας του πληθυσμού και φυσικά το υψηλό επίπεδο δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Αυτό που χρειαζόμαστε στη μετά το μνημόνιο περίοδο είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με βάση το οποίο οι πολίτες θα συμβάλλουν ανάλογα με τις δυνατότητες τους στην επάρκεια των φορολογικών εσόδων με αντάλλαγμα υψηλού επιπέδου δημόσιες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Αυτές είναι οι στρατηγικές μας προτεραιότητες

1. καθολική και ισότιμη κάλυψη του πληθυσμού, εξάλειψη της «υγειονομικής φτώχειας», άρση των ανισοτήτων στην Υγεία

2. διεύρυνση του Δημόσιου χώρου, προτεραιότητα στη δημόσια περίθαλψη

3. στροφή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), την πρόληψη και τη Δημόσια Υγεία ως στρατηγική απάντηση στην κρίση του Συστήματος Υγείας, στις ακάλυπτες ανάγκες των πολιτών καθώς και στο αίτημα ολιστικής, τεκμηριωμένης και ποιοτικής φροντίδα υγείας

4. ηθικοποίηση του Συστήματος Υγείας, διαφανής διακυβέρνηση, θεσμική εξυγίανση στις προμήθειες και το φάρμακο, σχέδιο δράσης για τη διαφθορά

5. ανθρωποκεντρική φροντίδα με έμφαση στα δικαιώματα των ασθενών

6. συνέργεια δημόσιων πόρων (γενική φορολογία- κοινωνική ασφάλιση) για τη βιώσιμη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας - διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου για επαρκή και αξιόπιστη κάλυψη των σύγχρονων υγειονομικών αναγκών

7. τροποποίηση των κοινωνικών προσδιοριστών της ασθένειας (ανεργία, φτωχοποίηση, κοινωνικός αποκλεισμός, «ανθυγιεινές» συνθήκες του φυσικού-οικογενειακού-εργασιακού-κοινωνικού περιβάλλοντος, εξαρτήσεις, τροχαία δυστυχήματα κλπ)

8. επένδυση στην Υγεία ως κρίσιμο δείκτη δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας

Η πρόκληση για το ΕΣΥ και το Κοινωνικό Κράτος

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ για την πρόληψη των ανισοτήτων λόγω γηρατειών (Preventing Ageing Unequally) οι άνθρωποι στα επόμενα χρόνια θα ζουν περισσότερο αλλά με μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, κακής υγείας και κοινωνικής ανισότητας. Η απάντηση από τη σκοπιά της πολιτικής υγείας, είναι ένα αναβαθμισμένο δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών αποθεραπείας-αποκατάστασης, ψυχοκοινωνικής φροντίδας, γηριατρικής φροντίδας, κέντρων ημέρας για ν. Altzheimer, κατ’ οίκον φροντίδας, παρηγορητικής φροντίδας και φροντίδας τελικού σταδίου. Αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα στο Κοινωνικό Κράτος της χώρας μας και αυτός πρέπει να είναι ο προνομιακός χώρος για ανάπτυξη σύγχρονων κοινωνικών πολιτικών μετά τη λήξη του μνημονιακού προγράμματος και της δημοσιονομικής επιτροπείας.

Η αναδιοργάνωση της κοινωνικής φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας

1. Η ΠΦΥ ως «πύλη εισόδου» ανθρωποκεντρικής φροντίδας - αλλαγή υποδείγματος στο ιατροκεντρικό-νοσοκομειοκεντρικό μοντέλο- τροποποίηση της εδραιωμένης αντίληψης ότι υψηλής ποιότητας υγειονομική φροντίδα παρέχεται μόνο στο νοσοκομείο και μόνο από πολύ εξειδικευμένους γιατρούς. ΗΠΦΥ λόγω του «οριζόντιου» χαρακτήρα της εστιάζει τις δραστηριότητες της όχι μόνο στο άτομο και στη νόσο αλλά ταυτόχρονα στην οικογένεια και στην κοινότητα, συμβάλλοντας πολύ πιο αποτελεσματικά στις πολιτικές πρόληψης και Δημόσιας Υγείας. Συνεισφέρει στην διασύνδεση του Συστήματος Υγείας με τις τοπικές κοινωνίες, ταυτοποιεί τις ευάλωτες και αποκλεισμένες ομάδες του πληθυσμού και «ανιχνεύει» ακάλυπτες ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

2. Η δικτύωση των υπηρεσιών ΠΦΥ- Ψυχικής Υγείας- Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων- Κοινωνικής Προστασίας (Κέντρα Κοινότητας, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι) με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε όλη την «αλυσίδα φροντίδας» και τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρόληψης, προαγωγής της υγείας, ολιστικής και συνεχούς υγειονομικής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Το τέλος των ανισοτήτων, συμβαδίζει με την ανάπτυξη

Σύμφωνα με μελέτη του ΠΟΥ μια μείωση 1% της ανισότητας στην Υγεία συμβάλλει κατά 0,15% στην αύξηση του ΑΕΠ. Η πολιτική λοιπόν της καθολικότητας και της ισότητας στην πρόσβαση στο Σύστημα Υγεία που ακολουθεί η κυβέρνηση, πέρα από την προφανή θετική συνεισφορά της στα υγειονομικά standards της χώρας και στην κοινωνική συνοχή και αξιοπρέπεια, έχει και αναπτυξιακή διάσταση.

Διαβάστε ακόμη:

Ξανθός: Να επανεκκινήσουμε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση με σεβασμό στους ψυχικά ασθενείς

Ξανθός: Έτσι θα μειώσουμε τα ιατρικά λάθη στο ΕΣΥ - Δομικές αλλαγές στο ΕΣΥ & στα ΤΕΠ

ΕΛΣΤΑΤ: Η κρίση είναι ακόμη εδώ και γονατίζει νοικοκυριά & ηλικιωμένους