ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εκλογές νοσηλευτών: Ποιες παρατάξεις θα απέχουν

Την αποχή από τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) προκρίνει το Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής (ΜΕΤΑ) Υγειονομικών.

Εκλογές νοσηλευτών: Ποιες παρατάξεις θα απέχουν

Σε ανακοίνωσή του το ΜΕΤΑ Υγειονομικών αναφέρει τα εξής:

«Υποστηρίζουμε την καθιέρωση ενός συστήματος απλής αναλογικής (ανάλογο με αυτό που έχει καθιερωθεί με τον 1264/83) στις εκλογές της ΕΝΕ, καθώς και τον περιορισμό του ύψους της συνδρομής, ζητήματα που ήταν και είναι διαχρονικά αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος και του νοσηλευτικού προσωπικού. Το ύψος της συνδρομής και το εκλογικό σύστημα, αποτελούν τροχοπέδη για τη συμμετοχή μιας μεγάλης μερίδας νοσηλευτών στο Επαγγελματικό τους Επιμελητήριο.

Με δεδομένο ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν τηρούνται, το ΜΕΤΑ Υγειονομικών και τα στελέχη του δεν συμμετέχουν στις τωρινές εκλογές της ΕΝΕ.

Απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσει σε σχετική αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου της ΈΝΕ, χωρίς παρεμβάσεις και φωτογραφικές ρυθμίσεις (όριο θητειών) που στοχεύουν στην άλωση της Ένωσης και στη αντικατάσταση της σημερινής ηγεσίας – που έχει προέλθει βεβαίως μέσα από αλλεπάλληλες παλαιότερες κομματικές και κυβερνητικές παρεμβάσεις – με μια νέα που θα αποτελείται από κομματικούς «φίλους» της σημερινής κυβέρνησης».

Την αποχή του από τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) ανακοίνωσε και το Αυτόνομο Ριζοσπαστικό Μέτωπο Αγώνα (ΑΡΜΑ).

Το ΑΡΜΑ αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του:

«Όπως προκύπτει από το Δελτίο τύπου του Υ.Υ. στις 6-10-17 μετά την συνάντηση με την ΕΝΕ, ο σχεδιασμός του Υπουργείου είναι να ψηφιστούν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου νομοσχεδίου θεσμικής αναδιοργάνωσης του ΕΣΥ. Ο υπουργός επέμεινε ότι είναι ισχυρή πολιτική βούληση του Υπουργείου να προχωρήσουν και να νομοθετηθούν, προφανώς μετά από συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, οι δύο βασικές αλλαγές:

1. Το θέμα του ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού με διακριτές κατηγορίες με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα, και

2. Το θέμα της δημοκρατικής ανασυγκρότησης της ΕΝΕ με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής και την οργάνωση των τμημάτων της ανά περιφερειακή ενότητα, παίρνοντας υπ΄ όψιν τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τη βιωσιμότητα του νέου οργανωτικού μοντέλου αλλά κυρίως την ανάγκη ανοικτής, συμμετοχικής και αυθεντικότερης εκπροσώπησης όλων των νοσηλευτών. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι θα τεθεί αντικειμενικά θέμα επανάληψης των αρχαιρεσιών εντός του 2018 για την εναρμόνιση των οργάνων της ΕΝΕ με το νέο πλαίσιο που θα έχει ψηφιστεί, ζητήθηκε από την ΕΝΕ η παράταση των εκλογών, πρόταση την οποία η διοίκηση της ΕΝΕ απέρριψε.

Είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι η ηγετική ομάδα της ΕΝΕ χρησιμοποιεί τις εκλογές ως μοχλό πίεσης προκειμένου να μην προχωρήσουν οι θεσμικές αλλαγές εκδημοκρατισμού που χρειάζονται, ενώ οι εκλογές γίνονται κάτω από απολύτως αδιαφανείς διαδικασίες καθώς κανένας δεν ελέγχει κανέναν (Γιάννης πίνει-Γιάννης κερνάει).

Οι εκλογές αυτές δεν έχουν κανένα πρακτικό αντίκρισμα στους Νοσηλευτές, είναι εκβιαστικές, δεν ελέγχονται και δεν τις νομιμοποιούμε με την συμμετοχή μας.

Οι εκλογές για το νέο ΔΣ της ΕΝΕ θα γίνουν το 2018, με δημοκρατικό τρόπο και θα είμαστε όλοι εκεί, για μια νέα αρχή στο Νομικό μας πρόσωπο».