ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Οικονόμου & Φωτήλας: Παράνομος (;) διορισμός ιατρού στο παν. νοσοκομείο Πατρών

Στις αδιευκρίνιστες συνθήκες διορισμού ιατρού στη θέση Επιμελητή Β’ αγγειοχειρουργικής του ΠΓΝ Πατρών αναφέρονται με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθού, ο Αν Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας Ιάσονας Φωτήλας και ο Τομεάρχης Υγείας Βασίλης Οικονόμου.

Οικονόμου & Φωτήλας: Παράνομος (;) διορισμός ιατρού στο παν. νοσοκομείο Πατρών

Ο εν λόγω ιατρός το 2010 είχε καταταγεί στην τέταρτη θέση στην προκήρυξη για τη θέση Επιμελητή Β’ και μετά από ένσταση το 2016 κατετάγη στην πρώτη θέση. Λίγο αργότερα ο υπουργός Υγείας ανακάλεσε τον διορισμό του «λόγω της αμετάκλητης παραπομπής του με το υπ’ αριθμ. 93/18-05-2016 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.

Η παραπομπή έγινε για την πράξη της κακουργηματικής απιστίας σχετικά με την υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, από υπαίτιο που μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και η ελάττωση της περιουσίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου μεγάλης αξίας συνολικά υπερβαίνουσας το ποσό των 30.000 ευρώ, των 120.000 ευρώ και το ποσό των 150.000 ευρώ».

Παρόλα αυτά, 15 μέρες αργότερα, ανακάλεσε ξανά την ανάκληση. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός για ποιους λόγους ανακάλεσε την απόφαση ανάκλησης ενώ ισχύει ακομα το κώλυμα που δεν επιτρέπει το διορισμό του ιατρού και εάν θα προβεί σε επανεξέταση της σχετικής απόφασης. Τέλος, ζητούνται να δοθούν όλα τα σχετικά έγγραφα βάσει των οποίων έγινε ο διορισμός του εν θέματι ιατρού ως Επιμελητή Β’ στο Π.Γ.Ν Πατρών γιατί μας κάνει εντύπωση πώς, ενώ στην προκήρυξη της σχετικής θέσης το 2010 είχε καταταγεί 4ος, αίφνης, το 2016 μετά από ένστασή του κατετάγη πρώτος, παρακάμπτοντας τη σχετική σειρά, ενώ ήταν ήδη γνωστό το πειθαρχικό του παράπτωμα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης με Α.Κ.Ε:

«Στις 29.03.2018 και με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου Γ4α/ΓΠΕΜΠ Οικ.1193 απόφαση, ο Υπουργός Υγείας ανακαλεί τον διορισμό του ιατρού Ανδρέα Γεωργιακάκη του Γεωργίου σε θέση Επιμελητή Β’ αγγειοχειρουργικής του Π.Γ.Ν. Πατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία. Η απόφασή του αυτή έγινε λόγω κωλύματος διορισμού του εν λόγω ιατρού και συγκεκριμένα, όπως ακριβώς αναφέρεται σε αυτήν «λόγω της αμετάκλητης παραπομπής του με το υπ’ αριθμ. 93/18-05-2016 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.

Η παραπομπή έγινε για την πράξη της κακουργηματικής απιστίας σχετικά με την υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, από υπαίτιο που μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και η ελάττωση της περιουσίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου μεγάλης αξίας συνολικά υπερβαίνουσας το ποσό των 30.000 ευρώ, των 120.000 ευρώ και το ποσό των 150.000 ευρώ». Ας σημειωθεί πως για την πράξη του αυτή ο εν λόγω ιατρός έχει παραπεμφθεί και στο Κεντρικό Συμβούλιο Ιατρών Ε.Σ.Υ από κοινού με άλλους εμπλεκόμενους ιατρούς και έχει διαταχθεί σχετική πειθαρχική ανάκριση, η οποία θα διεξαχθεί από επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ.

Όμως, δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ανάκληση του διορισμού, εκδίδεται νέα απόφαση από τον Υπουργό Υγείας και συγκεκριμένα η υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου Γ4α/ΓΠΕΜΠ.Οικ.1299. Με αυτήν, ο Υπουργός Υγείας ανακαλεί την άνω απόφαση ανάκλησης διορισμού, με εντελώς γενικό και αόριστο αιτιολογικό της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 69, παράγραφος 5, περίπτωσης ε’ του νόμου 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α’/15.07.1992) όπου «Δε διορίζεται ιατρός όποιος έχει καταδικαστεί για κακούργημα, έγκλημα κατά των ηθών, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία ή για εγκλήματα που ανάγονται στην προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος». Αυτό όμως που δεν αναφέρεται στην απόφαση του Υπουργού Υγείας είναι ότι η ανωτέρω διάταξη έχει καταργηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 168 παρ. 10 του Ν. 3528/2007 όπου

«Δε διορίζονται υπάλληλοι α) Όσοι καταδικάστηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις» καθώς και ότι «Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τον παρόντα Κώδικα ή ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν καταργείται».

Τέλος, να επισημανθεί ότι ο εν λόγω ιατρός το 2010 είχε καταλάβει την τέταρτη θέση στα αποτελέσματα της προκήρυξη και μετά από συζήτηση της ένστασής του το 2016 κατέλαβε την πρώτη θέση.

Βάσει των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους ανακάλεσε την απόφαση για την ανάκληση του διορισμού του εν λόγω ιατρού, ενώ ισχύει ακόμα το κώλυμα που δεν επιτρέπει διορισμό του;

2. Θα προβεί σε επανεξέταση της σχετικής του απόφασης αφού προσκρούει σε μη νόμιμες διοικητικές ενέργειες; Αν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα τω ενεργειών του;

Παρακαλούμε τέλος όπως μας καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα βάσει των οποίων έγινε ο διορισμός του εν θέματι ιατρού ως Επιμελητή Β’ στο Π.Γ.Ν Πατρών γιατί μας κάνει εντύπωση πώς, ενώ στην προκήρυξη της σχετικής θέσης το 2010 είχε καταταγεί 4ος, αίφνης, το 2016 μετά από ένστασή του κατετάγη πρώτος, παρακάμπτοντας τη σχετική σειρά, ενώ ήταν ήδη γνωστό το πειθαρχικό του παράπτωμα.

Διαβάστε ακόμη:

Ν.Δ.: Σε ελεύθερη πτώση το Παθολογοανατομικό εργαστήριο του «Αγ. Ανδρέα» Πατρών

Ν. Δημοκρατία: Αδιέξοδες και κοστοβόρες κρατικές δομές οι ΤΟΜΥ

Ν.Δ.: 13 μικρά υπουργεία Υγείας, κατάργηση των ΤΟΜΥ & ΣΔΙΤΝ.Δ.: 13 μικρά υπουργεία Υγείας, κατάργηση των ΤΟΜΥ & ΣΔΙΤ

Ν. Δημοκρατία: Στο νοσ. Κέρκυρας κινδυνεύουν ακόμη και τετραπληγικοί - Ξαφνική διακοπή θεραπείαςΠΦΥ, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Χρονίως Πάσχοντες - Οι προτεραιότητες της Ν.Δ. εφόσον εκλεγεί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ