ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ποτάμι: Ανοχύρωτο το Σύστημα Υγείας απέναντι στα κυκλώματα φαρμάκων

Ποτάμι: Ανοχύρωτο το Σύστημα Υγείας απέναντι στα κυκλώματα φαρμάκων

Την αναποτελεσματική λειτουργία των νοσοκομειακών φαρμακείων της χώρας, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της δράσης του κυκλώματος υπεξαίρεσης και παράνομης διακίνησης ογκολογικών φαρμάκων, αναδεικνύει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ποταμιού με ερώτησή της προς τους Υπουργούς Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΟΚ) που εκπροσωπεί 28 οργανώσεις ασθενών με καρκίνο από όλη την Ελλάδα, εκφράζει οργή και προβληματισμό κάνοντας λόγο για ανοχύρωτο Σύστημα Υγείας και εθνική ανάγκη για ενίσχυση του μηχανισμού του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών. Η φαρμακευτική δαπάνη σήμερα υφίσταται τέτοια συρρίκνωση ώστε να έχει φτάσει σε προ δεκαετίας επίπεδα, η ογκολογική περίθαλψη στη χώρα μας είναι σημαντικά περιορισμένη εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων που παρατηρούνται, και η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει εγκαίρως στους ογκολογικούς ασθενείς, το δικαίωμα σε σύγχρονες και αποτελεσματικές θεραπείες.

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές με Το Ποτάμι Γ. Αμυράς, Σπ. Δανέλλης, Σπ. Λυκούδης, Γ. Μαυρωτάς και Γρ. Ψαριανός ρωτούν τους Υπουργούς για τις διαδικασίες λειτουργίας και ελέγχου των νοσοκομειακών φαρμακείων στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας αλλά και για το αν υφίσταται ή όχι διασύνδεση των νοσοκομείων μεταξύ τους, με το Υπουργείο Υγείας και με την ΗΔΙΚΑ. Τέλος, ζητούν ενημέρωση αναφορικά με όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την οχύρωση των νοσοκομείων από παρόμοια φαινόμενα, καθώς και ποιες προβλέπεται να γίνουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ποιοτική λειτουργία της διακίνησης, φύλαξης και χειρισμού των φαρμάκων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ KAI AΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 1) Υγείας, 2) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 3) Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Διάτρητο το σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής διακίνησης φαρμάκων από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας»

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΟΚ) που εκπροσωπεί 28 οργανώσεις ασθενών με καρκίνο από όλη την Ελλάδα, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της δράσης του κυκλώματος υπεξαίρεσης και παράνομης διακίνησης ογκολογικών φαρμάκων, μέσα από ανακοίνωσή της, εκφράζει οργή και προβληματισμό κάνοντας λόγο για ανοχύρωτο Σύστημα Υγείας και εθνική ανάγκη για ενίσχυση του μηχανισμού του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών.

Με αποτροπιασμό επισημαίνει πως «κάποιοι επέλεξαν συνειδητά να θέσουν σε δεύτερη μοίρα την υγεία και τις ζωές ασθενών με καρκίνο, προτάσσοντας το ίδιο συμφέρον, στερώντας τους τα απαραίτητα φάρμακα και ζημιώνοντας το ήδη σοβαρά ασθενές σύστημα υγείας». «Δεν είναι δυνατόν, την ώρα που πολλοί ασθενείς εξαναγκάζονται να περιφέρονται, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, για να εξασφαλίσουν την θεραπεία τους ή να την αναζητούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να καθυστερούν αδικαιολόγητα να την λάβουν, κάποιοι να προβαίνουν ανενόχλητα σε υπεξαίρεση αναγκαίων ακριβών και λίαν δραστικών φαρμάκων» τονίζουν οι οργανώσεις των ασθενών με καρκίνο.

Μετά από τη συγκεκριμένη αποκάλυψη υποστηρίζουν ότι είναι προφανές, πως απουσιάζουν διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας στη διακίνηση ακριβών αντινεοπλασματικών φαρμάκων, από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία και με βάση την αξία των αντίστοιχων τιμολογίων πώλησης φαρμακευτικών σκευασμάτων στο εξωτερικό τα οποία εκδόθηκαν από το φαρμακείο του Λαϊκού Νοσοκομείου, εκτιμάται ότι κατά το χρονικό διάστημα 2013 – 2016 τα έσοδα από την εν λόγω εγκληματική δραστηριότητα υπολογίζονται σε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν συνολική ποσότητα 14.401 σκευασμάτων. Η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος, λαμβάνοντας υπόψη την κατώτερη φαρμακευτική τιμή των συγκεκριμένων σκευασμάτων, εκτιμάται τουλάχιστον στα 13,7 εκατομμύρια ευρώ.

Με δεδομένο ότι τη φαρμακευτική δαπάνη υφίσταται τέτοια συρρίκνωση ώστε να έχει φτάσει σε προ δεκαετίας επίπεδα,

Με δεδομένο ότι η ογκολογική περίθαλψη στη χώρα μας είναι σημαντικά περιορισμένη εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων που παρατηρούνται,

Και με δεδομένο ότι πρωταρχικό μέλημα της Πολιτείας πρέπει να είναι η έγκαιρη εξασφάλιση στους ασθενείς, του δικαιώματος σε σύγχρονες και αποτελεσματικές θεραπείες,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Υπάρχει Αυτοτελές Τμήμα ή Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Υγείας; Γιατί καταργήθηκε η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας; Συγχωνεύθηκε με άλλη Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας;

2) Σε πόσα νοσοκομεία της χώρας υπάρχει Διεύθυνση ή Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου;

3) Ποιος ο αριθμός των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας σε θέματα διακίνησης φαρμάκου και λειτουργίας νοσοκομειακού φαρμακείου από το 2015 μέχρι σήμερα; Ποια τα πορίσματα των ελέγχων και ποιες οι διορθωτικές ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς του Υπουργείου Υγείας;

4) Ποια νοσοκομειακά φαρμακεία της χώρας διαθέτουν καταγεγραμμένες εσωτερικές διαδικασίες και πόσα έχουν πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 προκειμένου να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία (ν. 2071/1992, Π.Δ. 108/1993, Υ.Α. αριθμ. Υ6γ/οικ/6551);

5) Υπάρχει διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ των υπηρεσιών των νοσοκομείων αλλά και με το Υπουργείο Υγείας; Σε πόσα νοσοκομειακά φαρμακεία υπάρχει διασύνδεση του πληροφοριακού τους συστήματος με την ΗΔΙΚΑ προκειμένου να μην απαιτείται διπλή καταχώρηση συνταγών; Σε πόσα νοσοκομεία της χώρας γίνεται εσωτερική και εξωτερική διακίνηση φαρμάκου με σάρωση bar code και όχι με χειρωνακτική καταχώρηση στο σύστημα;

6) Σε πόσα νοσοκομειακά φαρμακεία της χώρας πιστεύετε ότι υπάρχει σήμερα ορθή αποτύπωση του φαρμακευτικού αποθέματος; Σε πόσα νοσοκομεία υπάρχουν καταγεγραμμένες διαφορές ποσοτήτων μεταξύ τηρούμενων καταστάσεων και φυσικής απογραφής και κατά συνέπεια διαφορές σε αξία; Ποιο το εκτιμώμενο ύψος των διαφορών αυτών;

7) Υπάρχει πολιτική βούληση για άμεση κάλυψη των κενών που εντοπίζονται στη λειτουργία των φαρμακείων στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας καθώς και για εφαρμογή συστημάτων που θα εγγυηθούν την ασφαλή και ποιοτική λειτουργία της διακίνησης, φύλαξης και χειρισμού, ειδικά των κυτταροστατικών φαρμάκων; Η Πολιτεία προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών; Αν ναι, με τι χρονικό ορίζοντα υλοποίησης;

Παρακαλούμε για την κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων.

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών

Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

Σπύρος Λυκούδης – Α’ Αθηνών

Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)