ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Αλάτι, trans λιπαρά οξέα και πρόσθετα σάκχαρα στο «στόχαστρο» του υπουργείου Υγείας

Τι προβλέπει το Σχέδιο Δράσης για την Ανασύνθεση των Προϊόντων Τροφίμων

Αλάτι, trans λιπαρά οξέα και πρόσθετα σάκχαρα στο «στόχαστρο» του υπουργείου Υγείας

Δράσεις ανασύνθεσης τροφίμων, αναπροσδιορισμό του μεγέθους της μερίδας και παρεμβάσεις για τα τρόφιμα που πωλούνται στα σχολικά κυλικεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το Σχέδιο Δράσης για την Ανασύνθεση των Προϊόντων Τροφίμων, που εκπόνησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Διατροφής, του υπουργείου Υγείας.

Την έναρξη υλοποίησης του σχεδίου σηματοδοτεί η σχετική εγκύκλιος που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος, με αποδέκτες εκτός από πανεπιστημιακά ιδρύματα και τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα ευθύνονται για το 63% των θανάτων παγκοσμίως. Οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες για την αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα από τα εν λόγω νοσήματα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί η σύνθεση των προϊόντων τροφίμων, ώστε να μειωθεί η περιεκτικότητά τους σε πρόσθετα σάκχαρα, κορεσμένα λιπαρά οξέα, βιομηχανικώς παραγόμενα trans λιπαρά οξέα και αλάτι. Επιπλέον, η ανασύνθεση στοχεύει και στην μείωση του μεγέθους της μερίδας καθώς και στην αύξηση της περιεκτικότητας του τροφίμου σε φυτικές ίνες.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Υγείας όρισε ως βασικό στόχο τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού της χώρας, με έμφαση στη μεσογειακή διατροφή . Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Δράσης διαρθρώνεται σε 4 βασικούς άξονες:

1ος Άξονας: Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, με συλλογή στοιχείων από ερευνητικές μελέτες αναφορικά με τις μέσες ημερήσιες προσλήψεις του ελληνικού πληθυσμού σε θρεπτικά συστατικά, με έμφαση στα ολικά σάκχαρα, στα βιομηχανικώς παραγόμενα trans λιπαρά οξέα και στο αλάτι/νάτριο, τις κύριες πηγές πρόσληψης των προαναφερθέντων θρεπτικών συστατικών και τη μέση κατανάλωση διάφορων ομάδων τροφίμων στον ελληνικό πληθυσμό. Παράλληλα, στόχος είναι να δημιουργηθεί βάση δεδομένων σύνθεσης μεταποιημένων τροφίμων η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία περιεκτικότητας των τροφίμων σε διάφορα θρεπτικά συστατικά.

2ος Άξονας: Τα συστατικά των τροφίμων στα οποία αρχικά στοχεύει το Σχέδιο Δράσης είναι το αλάτι, τα βιομηχανικώς παραγόμενα trans λιπαρά οξέα και τα πρόσθετα σάκχαρα.

3ος Άξονας: Δράσεις από την πλευρά των παραγωγών/επιχειρήσεων τροφίμων για (α) παραγωγή προϊόντων με λιγότερο αλάτι, λιγότερα πρόσθετα σάκχαρα, λιγότερα βιομηχανικώς παραγόμενα trans λιπαρά οξέα, ή (β) μείωση της κατανάλωσης των προϊόντων που περιέχουν αλάτι και πρόσθετα σάκχαρα. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν εθελοντικές δεσμεύσεις, μείωση των προωθητικών ενεργειών στα προϊόντα που περιέχουν αλάτι, πρόσθετα σάκχαρα και βιομηχανικώς παραγόμενα trans λιπαρά οξέα, μείωση των προσφερόμενων συσκευασιών - μερίδων των προϊόντων αυτών.

Παράλληλα προτείνονται δράσεις για την ενημέρωση του πληθυσμού, δράσεις με νομοθετικό περιεχόμενο καθώς και προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αναγνώριση και εφαρμογή μεθοδολογιών για την ανασύνθεση των τροφίμων.

Σημειώνεται ότι, ο τελικός στόχος της ανασύνθεσης των προϊόντων τροφίμων δεν θα πρέπει να αποκλίνει από τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, η μείωση κάποιων από τα συστατικά θα πρέπει να γίνει βάσει της αρχής αξιολόγησης οφέλους – επικινδυνότητας, να μην θίγεται η μικροβιολογική ασφάλεια των τροφίμων και να μην προκαλείται στους καταναλωτές σύγχυση ως προς την κατανάλωση αυτών των προϊόντων.

4ος Άξονας: Η παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα διενεργηθεί μέσω δημιουργίας βάσης δεδομένων σχετικά με τη σύνθεση των τροφίμων. Η βάση αυτή θα τροφοδοτείται με δεδομένα από:

  • ανάλυση δειγμάτων τροφίμων,
  • αυτοδηλούμενα στοιχεία από τη βιομηχανία,
  • δεδομένα από την επισήμανση των τροφίμων,
  • δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από προηγούμενη έρευνα.
  • δεδομένα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεδομένα διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
  • αποτελέσματα ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Διαβάστε επίσης:

Γ. Μπασκόζος: Απόδειξη ανάκτησης κύρους η ίδρυση γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα

Αλάτι και καρδιακή ανεπάρκεια: Σε ποια ποσότητα γίνεται επικίνδυνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ