ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τον εμβολιασμό

Το συμβούλιο των υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε νέες συστάσεις για τις ασθένειες που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό.

Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τον εμβολιασμό

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) καλείται να ιδρύσει Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τον Εμβολιασμό, με στόχο να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών – μελών.

Στόχος είναι να υπάρξει κοινή πολιτική για τα εμβόλια και τα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού ανά την Ευρώπη, να καμφθούν οι εντι-εμβολιαστικές απόψεις, ώστε να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, αλλά και η καταγραφή και παρακολούθηση της χορήγησης εμβολίων.

Επιπλέον, το ECDC αναλαμβάνει να δημιουργήσει μια διαδικτυακή πύλη επιστημονικής ενημέρωσης για τα εμβόλια.

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Εμβόλια ως το 2020 έχει θέσει ως στόχο την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού σε ποσοστό 95%, για ασθένειες όπως η ιλαρά.

«Τα κράτη - μέλη θα έχουν την πλήρη στήριξη της Επιτροπής στην εφαρμογή των νέων συστάσεων, οι οποίες μπορούν να σώσουν πολλές ζωές σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Επίτροπος Υγείας Vytenis Andriukaitis, ο οποίος ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη χρονιά, η Κομισιόν θα εγκαινιάσει τη «Συμμαχία για τον Εμβολιασμό», διοργανώνοντας διεθνή σύνοδο με τη συμμετοχή κυβερνητικών και επιστημονικών στελεχών.

Διαβάστε επίσης:

Η πιο σφοδρή επιδημία ιλαράς της τελευταίας 20ετίας

Ανοσία για πολλά χρόνια μας εξασφαλίζουν τα εμβόλια