ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ετοιμάζεται αξιολόγηση για τους φορείς ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων

Τι προβλέπει απόφαση του υπουργού Υγείας.

Ετοιμάζεται αξιολόγηση για τους φορείς ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων

Τη δημιουργία ενός «Φορέα Αξιολόγησης της ποιότητας και αποδοτικότητας Μονάδων Ψυχικής Υγείας και Μονάδων Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων», αποφάσισε το υπουργείο Υγείας, που αναμένεται να ζητήσει σχετική συνδρομή από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας καθώς και από κάποιον διεθνή οργανισμό.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, «αντικείμενο του Φορέα θα είναι η τακτική αξιολόγηση–πιστοποίηση των Μονάδων, η υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της ποιότητας, και η ανάδειξη Πρότυπων Κέντρων».

Εκτός των τακτικών αξιολογήσεων, προβλέπονται και έκτακτες, «με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Το υπουργείο αναμένεται να συζήτηση γνωμοδότηση κάποιου δειθνούς οργανισμού (δεν έχει ακόμη επιλεγεί) σχετικού με το αντικείμενο, για την σύσταση και στελέχωση του φορεά, ιδίως σε ό,τι αφορά την επιλογή του προέδρου και των εμπειρογνωμόνων.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής οργανισμός θα ορίσει δύο εμπειρογνώμονες - έναν για την ψυχική υγεία και έναν για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων - οι οποίοι θα μετέχουν στη συντονιστική και επιστημονική επιτροπή υλοποίησης του έργου.

Η υπουργική απόφαση περιγράφει αναλυτικά το έργο που θα επιτελεί ο εν λόγω φορέας και τους άξονες της δράσης του.

Το υπουργείο αναμένεται να προτείνει τη δημιουργία και λειτουργία του φορέα με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». Η δάρκεια του έργου ορίζεται ως τετραετής και ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται κατά προσέγγιση στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο πόσό δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Οργανισμού, οι οποίες «θα καλυφθούν αποκλειστικά από πόρους του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων».