ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Κίνδυνος κατάθλιψης σε παιδιά λόγω τραύματος στο κεφάλι

Οι ερευνητέςδηλώνουν ότι τα παιδιά που υπόκεινται κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή διάσεισηεμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη.
Κίνδυνος κατάθλιψης σε παιδιά λόγω τραύματος στο κεφάλι

Οι ερευνητέςδηλώνουν ότι τα παιδιά που υπόκεινται κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή διάσεισηεμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη.
Σύμφωνα μεεπιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ, έχουν μελετηθεί εκτενώς οι τραυματισμοί στο κεφάλι και οιεπιπτώσεις τους σε ενήλικες αλλά όχι σε παιδιά. Οι ερευνητές ανέλυσαν ταδεδομένα σε περισσότερα από 81.000 παιδιά έως 17 ετών, βάσει στοιχείων πουείχαν συγκεντρωθεί από την Εθνική Δημοσκόπηση για την υγεία του Παιδιού.Μελετήθηκαν περίπου2.000 παιδιά με ιστορικό τραυματισμού στο κεφάλι ή διάσεισης και η μελέτη έριξεπερισσότερο φως στο γεγονός ότι τα παιδιά αυτά αντιμετώπιζαν 5 φορές μεγαλύτεροκίνδυνο να διαγνωσθούν με κατάθλιψη.

«Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση συνδέεται άμεσα μετην κατάθλιψη σε παιδιά, ακόμη κι αν λάβουμε υπ’ όψιν και άλλους παράγοντεςκινδύνου», αναφέρουν οι συντάκτες της σχετικής μελέτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ