ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Οι μουσικές επιλογές αποκαλύπτουν την προσωπικότητα

Οι λάτρεις της κλασικήςμουσικής είναι εξαιρετικά δημιουργικοί, ενώ όσοι αγαπούν τη ροκ έχουν την τάσηνα… τεμπελιάζουν!

Οι μουσικές επιλογές αποκαλύπτουν την προσωπικότητα

Οι λάτρεις της κλασικήςμουσικής είναι εξαιρετικά δημιουργικοί, ενώ όσοι αγαπούν τη ροκ έχουν την τάσηνα… τεμπελιάζουν!

Νέα μελέτη πουπραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Σκωτίας αποκαλύπτει ότι τοαγαπημένο μας είδος μουσικής δείχνει πολλά για την προσωπικότητά μας.

Οι ερευνητέςεπικεντρώθηκαν σε πέντε χαρακτηριστικά: τη διάθεση για νέες εμπειρίες, τηνεξωστρέφεια, την προθυμία, τη σχολαστικότητα και τη συναισθηματική σταθερότητα.

Μερικά από ταχαρακτηριστικά αυτά ήταν πιο εύκολο να προβλεφθούν με βάση τις μουσικέςεπιλογές των συμμετεχόντων. Η διάθεση για νέες εμπειρίες, η εξωστρέφεια και ησυναισθηματική σταθερότητα ήταν πιο εύκολο να συσχετιστούν με τη μουσική, δενίσχυε όμως το ίδιο για τη σχολαστικότητα.

Δείτε τασυμπεράσματα της μελέτης σύμφωνα με τους ερευνητές:

- Οι λάτρεις της μπλουζμουσικής έχουν αυτοπεποίθηση, είναι δημιουργικοί, εξωστρεφείς, ευγενικοί καιχαλαροί

- Οι λάτρεις της τζαζμουσικής έχουν καλή αυτοεικόνα, είναι καλλιτεχνικοί και τους αρέσει να βγαίνουν

- Οι λάτρεις της κλασικήςμουσικής είναι εσωστρεφείς, έχουν ανεβασμένη αυτοπεποίθηση και δεν νευριάζουνεύκολα

- Οι λάτρεις της ραπμουσικής είναι κοινωνικοί και ανοιχτοί, ενώ δεν αντιμετωπίζουν ανασφάλειες

- Οι λάτρεις της όπεραςέχουν ανεβασμένη αυτοπεποίθηση και είναι δημιουργικοί και ευγενείς

- Οι λάτρεις της κάντριμουσικής είναι εργατικοί και εξωστρεφείς

- Οι λάτρεις της ρέγκεέχουν αυτοπεποίθηση, είναι δημιουργικοί, λίγο τεμπέληδες, εξωστρεφείς καιχαλαροί

- Οι λάτρεις της χορευτικήςμουσικής δεν είναι ιδιαίτερα ευγενικοί και τους αρέσει πολύ να βγαίνουν

- Οι λάτρεις τουΜπόλιγουντ είναι δημιουργικοί και εξωστρεφείς

- Οι λάτρεις της ίντιμουσικής έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, είναι δημιουργικοί, δεν τους αρέσει ησκληρή δουλειά και δε συνηθίζουν να φέρονται ευγενικά

- Οι λάτρεις της ροκκαι της μέταλ έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, είναι χαλαροί και εξωστρεφείς, ενώδεν τους αρέσει να εργάζονται

- Οι λάτρεις της ποπέχουν υψηλή αυτοπεποίθηση, είναι εργατικοί, εξωστρεφείς και ευγενικοί,αντιμετωπίζουν όμως πρόβλημα δημιουργικότητας

- Οι λάτρεις της σόουλείναι δημιουργικοί και εξωστρεφείς, έχουν καλούς τρόπους και δεν εκνευρίζονταιεύκολα

Δείτε το αντίστοιχο γράφημα, όπως το δημοσίευσετο Πανεπιστήμιο: