ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Πότε διακόπτεται η ψυχοθεραπεία

Πότε διακόπτεται η ψυχοθεραπεία
Η ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία που κρατά αρκετό καιρό και τα αποτελέσματά της φαίνονται σταδιακά.

Η ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία που κρατά αρκετό καιρό και τα αποτελέσματά της φαίνονται σταδιακά.

Αυτή όμως η αργή διαδικασία, πολλούς ασθενείς τους κουράζει, και ειδικά εκείνους που είχαν διαφορετικές προσδοκίες από την ψυχοθεραπεία. 

Κάποιοι σταματούν τις συνεδρίες μόλις λίγους μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας.

Όσοι ξεκινούν ψυχοθεραπεία, πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δομικές αλλαγές δενμπορούν να συμβούν από τη μία ημέρα στην άλλη. Ειδικά στην κατάθλιψη η θεραπεία πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 6-12 μήνες και στη συνέχεια ο ασθενής να εντάσσεται  σε συνεδρίες παρακολούθησης σε βάθος χρόνου για την εδραίωση των νοητικών, συναισθηματικών αλλαγών και για την πρόληψη μελλοντικών υποτροπών.

Μάλιστα, η επιθυμία πολλών ατόμων να διακόψουν την ψυχοθεραπεία τους είναι ένα σύμπτωμα της κατάθλιψης και όχι ένα σημάδι ότι νιώθουν καλύτερα  και πιο δυνατοί.


 

BEST OF NETWORK