ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Ποια συναισθήματα νιώθουν οι ψυχοπαθείς για τα άτομα γύρω τους

Οι ψυχοπαθείς είναι δυνατόν να νιώσουν συμπάθεια για τουςάλλους ανθρώπους, σε αντίθεση με όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Ποια συναισθήματα νιώθουν οι ψυχοπαθείς για τα άτομα γύρω τους

Οι ψυχοπαθείς είναι δυνατόν να νιώσουν συμπάθεια για τουςάλλους ανθρώπους, σε αντίθεση με όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, φαίνεται πως διαθέτουν έναν εσωτερικό διακόπτη, τονοποίο «ανάβουν» κατά βούληση.

Αυτό είναι το συμπέρασμα μελέτης που πραγματοποίησανερευνητές του Πανεπιστημίου Groningen στην Ολλανδία και δημοσιεύεται στοεπιστημονικό περιοδικό «Brain».

Για τις ανάγκες της μελέτης, η ερευνητική ομάδα υπέβαλε σεμαγνητική τομογραφία ψυχοπαθείς εγκληματίες, ενώ αυτοί παρακολουθούσαν βίντεομε ένα άτομο που χτυπούσε κάποιο άλλο, ζητώντας τους να συμπάσχουν με το θύμα.

Βάσει των αποτελεσμάτων, το τμήμα του εγκεφάλου τωνψυχοπαθών που συνδέεται με τον πόνο ενεργοποιήθηκε μόνο όταν οι επιστήμονες τουςζήτησαν να φανταστούν πώς αισθανόταν το θύμα, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία τους ότιμπορούν να εκπαιδευτούν να ενεργοποιούν τον «διακόπτη συμπάθειας».

Μάλιστα, μία τέτοια τακτική θα μπορούσε να τους φέρει ένα βήμαπιο κοντά στην αποκατάσταση, καθώς η ικανότητα να νιώσουμε συμπάθεια για τουςάλλους, βάζοντας τον εαυτό μας στη θέση τους, είναι ουσιαστικής σημασίας γιατην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες βασικά χαρακτηριστικά τωνψυχοπαθών είναι το παθολογικό ψέμα καθώς και η μειωμένη ικανότητα να αισθανθούντύψεις και συμπάθεια για τους άλλους, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων τους.