ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Εσωστρέφεια vs. εξωστρέφεια: Το μέτρο της ευτυχίας και της ανταμοιβής

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι εξωστρεφείς άνθρωποι είναι πιο ευτυχείς από όσους κλείνονται στον εαυτό τους, καθώς διαθέτουν ένα πιο αποτελεσματικό «σύστημα επιθυμίας».

Εσωστρέφεια vs. εξωστρέφεια: Το μέτρο της ευτυχίας και της ανταμοιβής

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι εξωστρεφείς άνθρωποι είναι πιο ευτυχείς από όσους κλείνονται στον εαυτό τους, καθώς διαθέτουν ένα πιο αποτελεσματικό «σύστημα επιθυμίας».

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα που αφορούσαν σε 1.300 άτομα και παρακολούθησαν τις αντιδράσεις τους σε 14.000 διαφορετικές δραστηριότητες.

Οι εξωστρεφείς άνθρωποι, χάρη στην πιο δραστήρια φύση τους, φάνηκε πως επιζητούν περισσότερο τις απολαύσεις και τις ανταμοιβές. Έτσι, βιώνουν μια στιγμιαία έξαρση χαράς, σε σύγκριση με τα εσωστρεφή άτομα. Η διαπίστωση αυτή εξηγεί εν μέρει τη σχέση εξωστρέφειας και ευτυχίας.

Η αρχική παρατήρηση των ερευνητών ήταν ότι η εξωστρέφεια συνδέεται άμεσα με την ευτυχία σε δραστηριότητες που χαρακτηρίζονταν ως «ικανοποιητικές» και χρειάζονται κόπο (π.χ. γυμναστική, αθλητισμός, αμειβόμενη εργασία). Αντιθέτως, δεν εντοπίστηκε κάποια διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων σε ό,τι αφορούσε καθημερινές δραστηριότητες όπως τα ψώνια.

Τέλος, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι εξωστρεφείς άνθρωποι αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν συνεργάζονται με άλλα άτομα, αντί να απολαμβάνουν μια δραστηριότητα μόνοι τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ