ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για καρδιακά λόγω κατάθλιψης

Μιχάλης Θερμόπουλος

Η κατάθλιψη επηρεάζει την υγεία της καρδιάς, με τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων σε σύγκριση με τους άνδρες, αποκάλυψε μια νέα μελέτη.

Πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για καρδιακά λόγω κατάθλιψης
Bigstock

Σύμφωνα με τους ερευνητές, μια προηγούμενη διάγνωση κατάθλιψης αύξησε τον κίνδυνο καρδιακής νόσου κατά 39% στους άνδρες και 64% στις γυναίκες.

"Ο προσδιορισμός των ξεχωριστών για άντρες και γυναίκες παραγόντων ως προς τις δυσμενείς επιπτώσεις της κατάθλιψης στα καρδιαγγειακά αποτελέσματα μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη στοχευμένων στρατηγικών πρόληψης και θεραπείας. Σκοπός είναι να αντιμετωπίζουμε τους συγκεκριμένους κινδύνους καρδιαγγειακής νόσου που έχουν οι ασθενείς με κατάθλιψη. Η καλύτερη κατανόηση θα επιτρέψει στους γιατρούς να βελτιστοποιήσουν τη φροντίδα τόσο για άντρες, όσο και για γυναίκες με κατάθλιψη, οδηγώντας σε βελτιωμένα αποτελέσματα καρδιαγγειακής νόσου για όλους”, δήλωσε ο Hidehiro Kaneko, εκ των συγγραφέων της μελέτης.

Προηγούμενες μελέτες έχουν αποδείξει τη σχέση μεταξύ της κατάθλιψης και του αυξημένου κινδύνου καρδιαγγειακών συμβαμάτων, όπως καρδιακά επεισόδια, στηθάγχη, εγκεφαλικά επεισόδια και θάνατος. Αν και βρέθηκε ότι οι γυναίκες με κατάθλιψη διατρέχουν υψηλότερο σχετικό κίνδυνο να εμφανίσουν δυσμενή αποτελέσματα υγείας που σχετίζονται με την καρδιά σε σύγκριση με τους άνδρες, δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα επαρκή στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο με βάση τις διαφορές φύλου και οι υποκείμενοι μηχανισμοί πίσω από αυτό το φαινόμενο δεν είναι πλήρως κατανοητοί.

Πώς έγινε η έρευνα

Για να εξετάσουν τη συσχέτιση μεταξύ της κατάθλιψης και των επακόλουθων συμβάντων καρδιαγγειακής νόσου, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια μελέτη παρατήρησης, στην οποία συμμετείχαν 4.125.720 συμμετέχοντες, μέρος μιας ιαπωνικής βάσης δεδομένων ασφαλιστικών απαιτήσεων. Οι συμμετέχοντες είχαν μέση ηλικία τα 44 έτη και περίπου το 57% από αυτούς ήταν άνδρες.

Η μελέτη αναγνώρισε ως άτομα με κατάθλιψη εκείνα που διαγνώστηκαν κλινικά πριν από τον αρχικό τους έλεγχο υγείας. Κατά τον έλεγχο καταγράφηκε επίσης ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), η αρτηριακή πίεση και οι εργαστηριακές τιμές νηστείας για κάθε συμμετέχοντα. Η κύρια έκβαση συνίστατο σε ένα σύνθετο τελικό σημείο που περιελάμβανε καρδιακή προσβολή, πόνο στο στήθος, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή.

"Οι ερευνητές ανέλυσαν τη στατιστική σημασία των διαφορών στα κλινικά χαρακτηριστικά μεταξύ συμμετεχόντων με και χωρίς κατάθλιψη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αναλογία κινδύνου κατάθλιψης για καρδιαγγειακή νόσο ήταν 1,39 στους άνδρες και 1,64 στις γυναίκες σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες χωρίς κατάθλιψη", ανέφερε ένα δελτίο τύπου.

Γιατί η κατάθλιψη συνδέεται με περισσότερα καρδιακά προβλήματα

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι γυναίκες μπορεί να έχουν υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου όταν βιώνουν κατάθλιψη λόγω πολλών παραγόντων. Τείνουν να έχουν πιο σοβαρά και επίμονα συμπτώματα κατάθλιψης σε σύγκριση με τους άνδρες, ειδικά σε περιόδους σημαντικών ορμονικών αλλαγών, όπως η εγκυμοσύνη και η εμμηνόπαυση.

Όταν αντιμετωπίζουν κατάθλιψη, η υψηλότερη ευαισθησία των γυναικών σε παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης και η παχυσαρκία, μαζί με τους βιολογικούς παράγοντες που σχετίζονται με το φύλο, μπορεί να συμβάλλουν συνδυαστικά στον αυξημένο κίνδυνο για καρδιακά.

"Η μελέτη μας διαπίστωσε ότι ο αντίκτυπος των διαφορών φύλου στη συσχέτιση μεταξύ της κατάθλιψης και των καρδιαγγειακών εκβάσεων ήταν συνεπής. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αναγνωρίσουν τον σημαντικό ρόλο της κατάθλιψης στην ανάπτυξη της καρδιαγγειακής νόσου και να τονίσουν τη σημασία μιας ολοκληρωμένης -με επίκεντρο τον ασθενή- προσέγγισης για την πρόληψή της. Η αξιολόγηση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με κατάθλιψη και η θεραπεία και η πρόληψη της κατάθλιψης μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των περιπτώσεων καρδιαγγειακής νόσου”, είπε ο Kaneko.

Πηγή: medicaldaily.com