ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Κατάθλιψη: Θεραπεία με “μπαντάνα” που δημιουργεί μαγνητικό πεδίο

Μιχάλης Θερμόπουλος

Μια συσκευή που φοριέται στο κεφάλι σαν “μπαντάνα” και δημιουργεί ένα εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας μαγνητικό πεδίο, βελτίωσε τα συμπτώματα 4 ατόμων με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή.

Κατάθλιψη: Θεραπεία με “μπαντάνα” που δημιουργεί μαγνητικό πεδίο

Μελλοντικές δοκιμές με τη χρήση της συσκευής μπορεί να προσφέρουν έναν ασφαλή και μη επεμβατικό τρόπο θεραπείας της κατάθλιψης. Τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας δημοσιεύτηκαν στο Asian Journal of Psychiatry.

Η παρουσία ενός μαγνητικού πεδίου με συχνότητες που συνήθως κυμαίνονται από 0 έως 300 Hz είναι γνωστή ως Μαγνητικό Περιβάλλον Εξαιρετικά Χαμηλής Συχνότητας (ELF-ELME). Αν και η αλληλεπίδραση μεταξύ μαγνητικών πεδίων και βιολογικών συστημάτων είναι πολύπλοκη και όχι καλά κατανοητή, αυτή η συχνότητα πιστεύεται ότι διεγείρει τα μιτοχόνδρια και προκαλεί την ανανέωσή τους. Δεδομένου ότι τα μιτοχόνδρια παράγουν ενέργεια, αποτελούν έναν πιθανό τρόπο αντιμετώπισης πολλών από τα συμπτώματα που σχετίζονται με την κατάθλιψη, όπως ο λήθαργος.

dsfytjtfuyjyt.jpg

Credit: Mikako Ito, Keiko Itano

Πώς έγινε η έρευνα

Για τις ανάγκες της μελέτης, η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Toshiya Inada από την Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου Nagoya και τον Masako Tachibana του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Nagoya στην Ιαπωνία, ανάλυσαν τις περιπτώσεις 4 ανδρών, που είχαν διαγνωστεί με κατάθλιψη και έλαβαν θεραπεία μεταξύ 18 και 75 ετών σε κλινική κλινική.

Σε διερευνητικές μελέτες όπως αυτή, τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι ερευνητές γνωρίζουν τη θεραπεία που χορηγείται. Αν και το μέγεθος του δείγματος είναι μικρό και δεν υπάρχει ομάδα ελέγχου, οι ερευνητές μπορούν να επικεντρωθούν στη συλλογή προκαταρκτικών δεδομένων, για να διερευνήσουν την ασφάλεια, τη δοσολογία και την πιθανή αποτελεσματικότητα μιας νέας παρέμβασης/θεραπείας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμής, οι συμμετέχοντες φορούσαν την "μπαντάνα" μαγνητικού πεδίου στο κεφάλι που τους εξέθεσε σε ELF-ELME για 2 ώρες την ημέρα επί 2 μήνες. Όπως είχε προβλεφθεί, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όλοι οι ασθενείς ανέφεραν πτώση στο επίπεδο της κατάθλιψής τους.

555gfyjygjfg.jpg

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα

Αν και το πείραμα ήταν μια διερευνητική δοκιμή με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και χωρίς ομάδα ελέγχου, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι είναι εφικτές κλινικές δοκιμές μεγαλύτερης κλίμακας. Εάν τέτοιες δοκιμές αποδειχθούν αποτελεσματικές, αυτή η έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πρωτοποριακή αλλαγή στην τρέχουσα κλινική πρακτική της θεραπείας της κατάθλιψης.

Ο Inada πιστεύει ότι η συσκευή έχει μεγάλες δυνατότητες να θεραπεύει την κατάθλιψη πιο αποτελεσματικά με έναν “ασθενοκεντρικό” τρόπο:

“Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από τη συσκευή είναι μη επεμβατικό, καθώς είναι το 1/4,5 του ιαπωνικού γεωμαγνητικού πεδίου και λιγότερο από το 1/60 του γενικού προτύπου έκθεσης του κοινού, όπως αυτό έχει οριστεί από τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες. Προβλέπουμε ότι οι ασθενείς θα μπορούν να λαμβάνουν καθημερινή θεραπεία στο σπίτι χωρίς καν να γνωρίζουν ότι βρίσκονται σε περιβάλλον χαμηλού μαγνητικού πεδίου”.

Και πρόσθεσε: "Σε σύγκριση με τις τρέχουσες θεραπείες κατάθλιψης, όπως η μακροχρόνια λήψη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, η ηλεκτροσπασμοθεραπεία και η επαναλαμβανόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση, αυτή η θεραπεία είναι ανώτερη όσον αφορά την ευκολία και την απουσία αναμενόμενων παρενεργειών. Πιστεύουμε ότι η συσκευή μας μπορεί να χρησιμοποιείται για ασθενείς που προτιμούν να μην λαμβάνουν φάρμακα ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες”.

Πηγές: medicalxpress.com, eurekalert.org, nagoya-u.ac.jp, med.nagoya-u.ac.jp