ΥΓΕΙΑ

Αλκοολισμός: Βασικά σημεία & συμπτώματα

Ο αλκοολισμόςείναι μια χρόνια και εξελικτική πάθηση, η οποία αφορά σε προβλήματα ελέγχου τηςκατανάλωσης αλκοόλ και σε αδυναμία διακοπής ακόμη και όταν υπάρχουν σοβαρέςεπιπτώσεις.
Αλκοολισμός: Βασικά σημεία & συμπτώματα

Ο αλκοολισμόςείναι μια χρόνια και εξελικτική πάθηση, η οποία αφορά σε προβλήματα ελέγχου τηςκατανάλωσης αλκοόλ και σε αδυναμία διακοπής ακόμη και όταν υπάρχουν σοβαρέςεπιπτώσεις.

Παρατηρείται σωματικήεξάρτηση, με την κατανάλωση όλο και μεγαλύτερης ποσότητας για την επίτευξη τουίδιου αποτελέσματος, ενώ ένας αλκοολικός βιώνει συμπτώματα στέρησης όταν απέχειαπό την κατανάλωση.

Είναι πιθανό ναέχει κανείς προβλήματα με το αλκοόλ χωρίς να έχει φτάσει σε σημείο αλκοολισμού.Τα προβλήματα αυτά αφορούν στην υπερβολική κατανάλωση και στις επιπτώσεις της στηνκαθημερινή ζωή, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα εξάρτηση από το αλκοόλ.

Η επονομαζόμενη επεισοδιακή υπερκατανάλωση αλκοόλ (η αλόγιστη κατανάλωση με σκοπό τημέθη ή η υπερκατανάλωση σε μια συγκεκριμένη περίσταση) ενέχει τους ίδιους κινδύνουςκαι οδηγεί στις ίδιες κοινωνικές συνέπειες με τον αλκοολισμό. Όσο μεγαλύτερη είναιη κατανάλωση, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος. Η επεισοδιακήυπερκατανάλωση στους νέους μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση αλκοολισμού σεμικρότερη ηλικία.

Εάνκάποιος πάσχει από αλκοολισμό, ίσως δεν είναι σε θέση να περιορίσει ή ναεξαλείψει το πρόβλημα χωρίς εξωτερική βοήθεια. Η άρνηση του προβλήματος είναισυνήθως αναπόσπαστο κομμάτι του αλκοολισμού.

Ποια είναι τα συμπτώματα του αλκοολισμού;

Οι ενδείξεις καιτα συμπτώματα του αλκοολισμού περιλαμβάνουν τα εξής:

- -Αδυναμίαπεριορισμού της ποσότητας αλκοόλ που καταναλώνεται

- -Ισχυρήανάγκη για κατανάλωση αλκοόλ

- -Ανοχήστο αλκοόλ και επακόλουθη ανάγκη κατανάλωσης ολοένα μεγαλύτερης ποσότητας γιατην επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος

- -Κατανάλωσηαλκοόλ στο σπίτι (χωρίς παρέα, ειδική περίσταση κ.λπ.) και απόκρυψη τουγεγονότος

- -Στερητικόσύνδρομο με συμπτώματα όπως η ναυτία, η εφίδρωση και τα ρίγη

- -Απώλειαμνήμης όσον αφορά συζητήσεις και ανειλημμένες υποχρεώσεις

- -Συστηματικήκατανάλωση σε ορισμένες περιστάσεις και ενόχληση εάν δεν τηρείται το «τελετουργικό»

- -Ευερεθιστότηταόταν πλησιάζει η συνήθης ώρα κατανάλωσης αλκοόλ, ιδιαίτερα εάν αυτό δεν είναιάμεσα διαθέσιμο

- -Μπουκάλιααλκοόλ σε περίεργα μέρη του σπιτιού, στο χώρο εργασίας ή στο αυτοκίνητο

- -Προβλήματαμε το νόμο, με τους φίλους ή την οικογένεια, οικονομικά και επαγγελματικάπροβλήματα λόγω του ποτού

- -Απώλειαενδιαφέροντος σχετικά με κάποια δραστηριότητα ή ενασχόληση που ήταν ευχάριστηστο παρελθόν

Η εμφάνισηορισμένων από τα παραπάνω συμπτώματα δε σημαίνει απαραίτητα αλκοολισμό, ωστόσο οισυνέπειές τους για την υγεία μπορεί να είναι καταστροφικές.

Normal 0 false false false EN-US ZH-TW X-NONE